6 ting å tenke på før du skal outsource IT-tjenester til andre land

Dersom du jobber med skalering, konkurransefortrinn og nye forretningsmuligheter innen digital produktutvikling, er det verdt å undersøke om du skal inkludere en outsourcing-partner i strategien din.

Med økende krav til spesialisering innenfor forskjellige teknologiske fagfelt, komplekse teckstack´er og stadig større behov for høyt tempo i utviklingen av ny funksjonalitet, kan det å innlemmen en outsourcing-partner være akkurat det du trenger for å ta det neste steget i produktutviklingsreisen din.

Her er seks ting du bør tenke på før du outsourcer utviklingstjenester til andre land.

Last ned vår Sjekkliste for outsourcing av digital produktutvikling og software-programmering


1. Ansette eller outsource?

Skal du ansette eller source de teknologene du trenger, og hvilken kompetanse trenger du egentlig gjennom utviklingsprosjektet?

Disse spørsmålene berører hele strategien for den digitale prodututviklingen din.

Å ansette folk onsite i Norge er kostbart. I tillegg må du ta stilling til om du har behov for generalister som kan litt om alt, om du trenger junior- eller seniorkompetanse, eller om du har behov for høyt spesialiserte eksperter til å utvikle produktet ditt.

Sannsynligvis trenger du alle, og å legge en god strategi for ansettelser og å finne de riktige folkene krever at du har høy bestillerkompetanse på kapabiliteter hos dem du skal ansette. Er denne bestillerkompetansen noe du mangler internt, kan det koste deg dyrt i form av feilansettelser.

Hvis du velger outsourcing som strategi, er du sikret en langt mer fleksibel tilgang på teammedlemmer med kapabilitetene du til enhver tid har behov for i den digitale produktutviklingen din.

I tillegg har sourcingpartneren din lang erfaring medl å sette sammen et team som passer inn i teamet ditt, og som har akkurat den profilen du har behov for.

Du får et fleksibelt team av høyt spesialiserte ressurserr som tar produktet ditt til neste nivå.


2. Har du en god plan?

Utviklingen av digitale produkter skjer ikke “av seg selv”.

Før du går igang med outsourcing av IT-tjenester, bør du ha planlagt utviklingsprosjektet godt med et produktveikart og tydelige milepæler. Du må tilrettelegge den interne onsite-organisasjonen din og tenke gjennom hvilke roller og ansvar det interne teamet skal besitte, hvilke roller og ansvar de outsourcede teamressursene skal ha, og hvordan on- og offsite ressursene skal samarbeide som ett, samkjørt team.

Det er også viktig å legge til rette for at offsite-teamet får eierskap til produktvisjonen og techstack´en din, og eierskap til prosjektet ditt.

Hvilke tjenester kan 99x hjelpe deg med?


  jobbe internasjonalt med andre kulturer kan by p  utfordringer


3. Å jobbe internasjonalt med andre kulturer kan by på utfordringer

Skandinavisk kultur er ganske unik på verdensbasis. Vi er vant til å være uformelle når vi snakker til hverandre, og har lite respekt for hierarkier og autoriteter. Vi er også vant til stor selvråderett, både på jobb og i det private.

Dette kan se veldig annerledes ut i andre land, og særlig for land utenfor Europa. Derfor er det viktig å tenke på hvordan en outsourcinpartner forholder seg til det potensielle kulturelle gapet og forskjellene i kommunikasjon og adferd.

Velg deg en outsourcing-partner som har utstrakt erfaring med å jobbe med nordmenn. Disse har de beste forutsetninger for å samskape verdi med deg fordi de har tilpasset seg den skandinaviske samarbeidsformen, og trener sine medarbeidere i en friere form og tone enn det som kanskje ellers ville være vanlig gitt landet teknologene kommer fra.


4. Integrering av det eksterne teamet

Det eksterne teamets bidrag er helt sentralt for at du skal lykkes med det digitale produktet ditt. Derfor er det viktig at du legger til rette for integrering og inkludering av menneskene offsite-teamet.

Skap kultur med intensjon og legg til rette for et godt samarbeide på tvers av teamressursene både on- og offsite slik at alle teammedlemmer, uavhengig av geografisk lokasjon, føler eierskap og stolthet over det de utvikler sammen.

Det finnes mange måter å legge til rette for og skape, kultur, både i form av formelle allmøter, daglige stand-ups der alle får innsikt i hverandres arbeidshverdag, digitale møter der man samarbeider og blir kjent en til en, og mer sosiale, digitale “meet and greet”-sessions.

Parprogrammering er også en god måte å legge til rette for at teammedlemmer både blir kjent og får innsikt i hverandres måte å tenke på, i tillegg til at offsite-teammedlemmene raskt blir bedre kjent med kildekoden og får større eierskap til arbeidet som skal gjøres.

I tillegg bør teammedlemmene møte hverandre fysisk innimellom for å skape relasjoner og bli kjent med hverandre. Det bør tas høyde for og settes av ressurser til besøk begge veier.


5. Har outsourcinpartneren kunnskap om alle deler av techstack´en din?

Det er helt essensielt at en outsourcingpartner har kjennskap til alle deler av teckstack´en din og har spesialister som kan jobbe inn i de teknologiske feltene du har behov for at de har kompetanse og kapabiliteter på, enten det gjelder blockchain, fullstackutvikling eller maskinlæring.

Før du skal outsource tjenester, må du ha god oversikt over hvilke behov du har, hvilke kompetansegap som finnes internt, og du må sammenstille dine behov med hvilke kapabiliteter outsourcingpartneren tilbyr.


hvordan behandles persondata


6. Hvordan behandles persondata?

Før du outsources IT-tjenester til tredjepart i land utenfor Europa, må du forsikre deg om at den partneren du velger følger det europeiske regelverket for GDPR og behandling av personopplysninger.

Den beste forsikringen du kan få, er om outsourcingpartneren er ISO 27701-sertifisert.

Denne sertifiseringen følger EU sitt standardrammeverk for personvern gir deg trygghet i at outsourcingpartneren følger de nødvendige reglene for håndtering av personopplysninger.

Det er også viktig at outsourcingpartneren din har et personvernombud som er kjent med regelverket og sikrer compliance.

Les med om ISO-standardene for personvern og sikkerhet.

Outsourcing av IT-tjenester gjør deg konkurransedyktig i et stadig mer spesialisert marked, og gir deg bred tilgang på spesialister og eksperter innen digital produktuvikling. Hvis du tenker igjennom, og forbereder deg på de 6 punktene som er nevnt i denne artikkelen, er du sikret at du stiller de riktige spørsmålene til en potensiell outsourcingpartner, og at du har lagt til rette for at integreringen av et eksternt team skal gå så smertefritt som mulig.