Oppnå skysamsvar med AWS

Hvis systemene dine tilfeldigvis ligger på AWS-skyplattformen, er du heldig. AWS tilbyr mange tjenester for å enklere oppnå samsvar.

Tror du at samsvar er viktig?

Som programvareingeniører bygger vi produkter som tilhører ulike domener. Uavhengig av domenet ligger ansvaret for å sikre kundenes sensitive data på våre skuldre. Du kan kjøre produktet lokalt, du kan kjøre det i skyen eller kanskje du planlegger å overføre det til skyen. Uansett hva som gjelder, er 'kundens datasikkerhet' viktig.

Ofte må du også etterleve iboende forskriftsamsvar for bestemte produktdomener. Hvis du for eksempel er i domenet for e-handel og håndterer brukernes kredittkortinformasjon, må du være i samsvar med PCI DSS. Hvis du er i helsedomenet, må du sannsynligvis følge HIPAA. På samme måte finnes det mange forskrifter du må følge i ulike domener.

Hvis produktet ditt tilhører et slikt domene, må du overholde samsvaret som følger med. Manglende overholdelse kan føre til søksmål og strenge straffer.

AWS kan redde deg :)

Hvis systemene dine tilfeldigvis ligger på AWS-skyplattformen, er du heldig. AWS tilbyr mange tjenester for å enklere oppnå samsvar. Ta en titt på de viktigste sertifiserings- og sikringsprogrammene til AWS i figuren nedenfor.

achieving cloud compliance 1

I resten av dette innlegget vil vi fokusere på hvordan AWS støtter deg med å oppnå samsvar med PCI DSS (Payment Card Industry data Security Standard) for et e-handelsselskap. Vi vil diskutere bruken av ulike AWS-tjenester for å oppnå dette.

PCI DSS-samsvar

PCI DSS-samsvar må implementeres av alle enheter som er involvert i behandling, lagring eller overføring av kreditt-/debetkortholderdata. Hvis produktet ditt godtar VISA, MasterCard, American Express og osv … kreditt-/debetkort fra kunder for å behandle betalinger, må du overholde PCI DSS. Ta en titt på PCI DSS-referanseveiledning. Det er 12 hovedkrav for å oppfylle PCI datasikkerhetsstandarder. Under hvert av hovedkravene er det mange underkrav som kunden må tilfredsstille. Last ned PCI DSS-standarden publisert av PCI Security Standards Council.

Installer og oppretthold en brannmurkonfigurasjon for å beskytte kortholderdata

Det første kravet tvinger deg til å ha en brannmur ved hver internett-tilkobling. Høres det vanskelig ut å gjennomføre? Vel, det er det ikke.

***AWS Services***: Vi kan bruke VPC Security Groups, NACAL og Config når vi konstruerer produktet vårt. Her er en måte du kan gjøre det på.

 • Bruk VPC-er til å dele nettverket ditt i offentlige og private delnett
 • Kortholderdata går inn i de private subnettene (ikke offentlig tilgjengelig)
 • Begrens tilgangen basert på behov for å kjenne til (ikke gi tilgang til alle)
 • Bruk retningslinjer for Ingress og Egress til VPC Security Group for individuelle ressurser og NACL-er for VPC på delnettsnivå
 • Distribuer en formell endringsbehandlingsprosess (så du alltid vet hva som ble endret, og når)

achieving cloud compliance 2


Ikke bruk standardverdier fra leverandøren

Noen ganger gjør vi dette. Vi beholder standard passord/konfigurasjoner som fulgte med programvaren ved installasjon. Dette bør ikke gjøres, da disse konfigurasjonene kanskje ikke er optimale for dine behov.

***AWS*Services**: Bruk AMIS fra Amazon – de inneholder ikke standardkonfigurasjoner.

 • Fjern og deaktiver unødvendig programvare og applikasjoner. For det første, prøv å ikke bruke unødvendig programvare i det hele tatt
 • Tilpass programvarekonfigurasjonene slik at de passer til miljøet du befinner deg i
 • Ikke kjør webserveren og DBMS på én forekomst. Vel, dette er et vanlig faktum når det gjelder skalerbarhet og sikkerhet
 • Bruk SSH private nøkler med ekstra flerfaktorautentisering (MFA)


Beskytt lagrede kortholderdata

Dette handler om å kryptere data i ro (data som er lagret) for å beskytte kortholderdata.

***AWS*Services**: Benytt AWS-tjenester som støtter kryptering For eksempel EBS(Elastic Block Storage), S3 Encryption, KMS (Key Management Service), RDS(Relational Database Service)

 • Krypter EBS-volumene som er knyttet til EC2-forekomster
 • Bruk kryptering av serversiden med S3
 • Aktiver kryptering på RDS
 • Kan bruke kommersielle eller åpen kildekode krypteringsverktøy
 • Bare lagre minimale kortholderdata
 • Skift krypteringsnøklene regelmessig


Krypter overføring av kortholderdata gjennom åpne, offentlige nettverk

Dette handler om å kryptere data i bevegelse (data som sendes i sprang).

***AWS*Services**: ELB, Network ACLs, Security Groups, Customer Gateways, Virtual Private Gateways, VPN Connections, AWS Direct Connect

 • Krypter data ved hjelp av SSL med en sikker krypteringspakke
 • Avslutt SSL på ELB eller på webserveren
 • Konfigurer VPN eller Direct Connect i kommunikasjonen med AWS og din lokasjon


Bruk og oppdater regelmessig antivirusprogramvare

Når det gjelder sårbarhetsstyring, leverer ikke AWS anti-malware for kundens EC2-forekomster. AWS-kunder må,

 • Bruke antivirusprogramvare på EC2-forekomster, og kontrollere at de oppdateres automatisk
 • Bruk sårbarhetsforberedelse for revisjoner


Utvikle og vedlikeholde sikre systemer og applikasjoner

***AWS*Services**: AMI, CloudTrail, CloudWatch, Config, CloudFormation, CodeCommit, CodeDeploy, CodePipeline

 • Gå gjennom, test og bruk sikkerhetsoppdateringer regelmessig
 • Utvikle programvare i henhold til PCI AppSpec / OWASP retningslinjer
 • Bruk IAM og fjern eventuelle IAM-testbrukere fra ikke-testmiljøer
 • Kontroller at MFA- og IAM-policyen brukes
 • Aktiver CloudTrail, ELB og S3-logging og samle logger for revisjonsspor
 • Eventuelle endringer i miljøet skal dokumenteres og godkjennes
 • Unngå manuell distribusjon. Bruk CloudFormation, CodeDeploy, Chef og Puppet


Begrens tilgangen til kortholderdata etter forretningsbehov

***AWS*Services**: IAM, Directory Services

 • Bruk et antall IAM-brukere og begrens policyer til bestemte funksjoner basert på forretningsbehov
 • Du kan også bruke SAML og SSO for brukere av AWS-administrasjonskonsoll


Tilordne en unik ID til hver person med datatilgang

***AWS*Services**: IAM

 • Ikke bruk AWS rotkonto i det hele tatt hvis det er mulig
 • Kontroller at brukerne bruker IAM-kontoer eller SAML/SSO
 • Aktiver flerfaktorgodkjenning for alle AWS-kontoer
 • Ikke bruk delt legitimasjon noe sted


Begrens fysisk tilgang til kortholderdata

Du trenger ikke å bekymre deg for dette i det hele tatt. I henhold til modellen for delt ansvar administrerer og vedlikeholder AWS sin fysiske infrastruktur og sikkerhet. AWS dekker dette for deg.


Spor og overvåk all tilgang til nettverksressurser og kortholderdata

***AWS*Services**: CloudTrail, CloudWatch, S3

 • Gå gjennom CloudTrails-logger regelmessig for å identifisere kritiske aktiviteter
 • Aktiver S3 Logs, VPC FlowLogs for bedre loggbehandling.
 • Bruk HIDS/HIPS sentralisert logging for å overvåke påloggingsaktiviteter, endringer i filintegritet og sikkerhetshendelser


Test sikkerhetssystemer og -prosesser regelmessig

Amazons attestasjon av samsvar (AOC, Attestation of Compliance). AWS tester systemene sine årlig for sikkerhetsproblemer. På samme måte må du også teste systemet ditt årlig.

 • Sårbarhetsskanning
 • Penetrasjonstesting
 • Informer AWS før penetrasjonstesting
 • Ha et tredjeparts revisjonsmiljø


Oppretthold retningslinjer som tar for seg informasjonssikkerhet for alle ansatte

 • Retningslinjer for sikkerhet skal dokumenteres og deles med alle ansatte
 • AWS innholds- og kontoinformasjon bør oppdateres regelmessig
 • Ha en plan for hendelsesrespons klar før et brudd
 • Få på plass 24/7-overvåking for rask respons


Så langt har vi diskutert hvordan man oppnår PCI DSS-samsvar med AWS Cloud. AWS er selv i samsvar med mange skyforskrifter, inkludert PCI DSS, men for å kreve at produktet overholder det samme må du bruke nødvendige tjenester som leveres av AWS.


For mer fra Manoj, sjekk ut bloggen hans på Medium.

Hold deg oppdatert!

Få de nyeste artiklene fra 99x i innboksen din.