Hva skal til for å lykkes med digital produktutvikling?

For å lykkes med digital produktutvikling er det nødvendig med tilgang til riktig talenter til riktig tid i prosessen.

Ønsker du å utvikle gode digitale produkter?

Kanskje du allerede har et produkt på tegnebrettet og er usikker på hvordan du skal ta det fra idé til marked, eller kanskje du ønsker å videreutvikle og fornye et produkt du allerede har laget?

Digitale produkter er kjernen i den teknologiske utviklingen

Verden er inne i en teknologiendring hvor flere og flere sider av samfunnet digitaliseres. Alle må i stadig økende grad forholde seg til digitale produkter i hverdagen.

Bare tenk på app´en du bruker når du parkerer, eller hva med den du går inn i for å betale når du verken har med deg penger eller bankkort?

Men hva skal egentlig til for å utvikle digitale produkter som er vinnere i markedet?

Det trengs flere talenter enn softwareutviklere for å utvikle digitale produkter

I kjernen av alle digitale løsninger som skapes, sitter softwareutviklerne. De programmerer løsningene som styrer alle de digitale produktene vi bruker i hverdagen.

Rundt softwareutviklerne sitter andre fagspesialister og utvikler konseptene rundt det digitale produktet. Noen har ideen, noen utvikler kundereisene, noen eier produktutviklingsprosessen, noen sørger for at data behandles etter lovgivningen som til enhver tid gjelder, noen sørger for cybersikkerheten, noen sikrer at designet er brukervennlig, og noen sørger for at det digitale produktet kommer ut i markedet og blir en suksess som løser kundenes problemer på en måte som er arbeidsbesparende, enkel og effektiv.

Du trenger med andre ord tilgang til et helt knippe med spesialister for å kunne forstå kundenes stadig endrede behov, gjøre raske tilpasninger, utvikle nye funksjoner og integrasjoner, lage nye produkter, eller ta i bruk relevant ny teknologi etterhvert som den blir tilgjengelig.

spesialister m  drive den digitale produktutviklingen framoverr

Spesialister må drive den digitale produktutviklingen framover

Med et team med høy kompetanse og god oversikt over de forskjellige trinnene i produktutviklingsprosessen og inngående forståelse for produktets modenhet, blir det enklere å jobbe målrettet og få til det du ønsker.

Mange utfordringer skal tas stilling til og løses for å skape et produkt som gir verdi til kundene og dermed er salgbart, og mange forskjellige fagdisipliner må jobbe sammen.

Det er sjelden hele produktsyklusen er utforsket før man begynner å lage produktet. Det blir vanskelig å jobbe målrettet med produktutvikling hvis man ikke har et kart å følge og en tydelig prosess for hvordan man skal komme i mål fra første idé, via MVP (Minimum Viable Product) til salg av “ferdig” produkt, og deretter til videreutvikling av produktet etterhvert som det kommer inn i en modnere produktsyklus-fase..

Å ha et rammeverk for digital produktutvikling å jobbe etter, gjør hele prosessen svært oversiktlig. Du får et veikart til suksess som du kan følge.

Er det mulig å ha all den teknologiske kompetansen som trengs til det digitale utviklingsprosjektet inhouse?

Digital produktutvikling, videreutvikling og drift skjer i faser, og de ulike fasene stiller ulike krav til spesialistkompetanse. For å lykkes, kan det eksempelvis være behov for å hente inn spesialister med nisjekunnskap innen cloud computing, AI, IoT og data science.

Det å ansette og “vedlikeholde” all den teknologiske kompetansen som behøves, er en utfordrende og dyr oppgave. Det er fullt mulig, men svært krevende.

Ikke bare skal de riktige menneskene identifiseres, ansettes og teamene bygges, de må også videreutvikles slik at ekspertene ikke blir liggende etter når ny teknologi blir tilgjengelig, eller teknologien videreutvikles.

Det å ha et sterkt fagmiljø i ryggen er ikke bare en fordel, det er i større og større grad en nødvendoghet.


Sjekkliste for outsourcing av digital produktutvikling og software-programmering

Å skaffe en partner for digital produktutvikling gjør deg mindre sårbar og mer lønnsom

Hvis du ikke har den teknologiske knowhow´en inhouse, vil det ta tid å bygge opp det teamet du trenger med alt fra innsikts-eksperter, til UX-designere, data scients og softwareutviklere.

I tillegg trenger du et team som kan bringe produktet ditt ut i markedet og selge det til kundene dine.

Å ansette mennesker for å gjøre jobben er kostbart.

I tillegg er det lite fleksibelt å ansette folk i alle rollene du til enhver tid har behov for avhengig av produktets modenhet og fasen du er i.

Velger du å inngå samarbeide med en partner for den digitale utviklingsprosessen, blir du over tid mindre sårbar og du er sikret fleksibilitet og tilgang på topp-talenter innen forskjellige fagdisipliner.

Tilgang på riktig kompetanse til riktig tid i prosjektet blir enklere. I tillegg slipper du å forholde deg til å måtte lene deg på dyre konsulenter når du møter på uforutsette problemstillinger eller behov for kompetanse du ikke har inhouse.

Hold deg oppdatert!

Få de nyeste artiklene fra 99x i innboksen din.