Hvilke spørsmål må du stille når du skal outsource digital produktutvikling?

Ønsker du å skalere og ta den digitale produktutviklingen til neste nivå?

Outsourcing kan være en effektiv måte å kickstarte eller skalere virksomheten din på. Det er imidlertid viktig å sørge for at du velger riktig leverandør, slik at du unngår unødvendige problemer. Outsourcingpartneren du velger skal være akkurat det - en partner, helst over mange år.


Vurder de potensielle partnernes styrker på følgende områder:

  • Kundetilfredshet og erfaring
  • Beste praksis og strukturkapital
  • Grad av spesialisering
  • Fleksibilitet
  • Forretningsforståelse
  • Dokumentert erfaring med å jobbe med norske og skandinaviske selskaper
  • Håndtering av prosjektkommunikasjon
  • Kundeservicen og oppfølging

kundetilfredshet og erfaring


Kundetilfredshet og erfaring

En av de viktigste faktorene å vurdere når du velger en outsourcing-partner er erfaringen deres. Spør om kundeporteføljen deres og gjennomgå cases og referanser fra tidligere eller eksisterende kunder. Det aller beste er å snakke med kunder direkte slik at du får dekket alle de områdene du ønsker. Dette vil gi deg trygghet og gir et bilde av mulighetene for langsiktig suksess.


Sjekkliste for outsourcing av digital produktutvikling og software-programmering

Beste praksis og strukturkapital

Spør om hvordan outsourcingpartneren planlegger å tilnærme seg prosjektet ditt og hvilke strategier de har brukt i lignende situasjoner, for å få en bedre forståelse av hvordan de tenker og om det er i samsvar med visjonen din. Hvilken modeller og metodikker jobber de ut fra, hvordan strukturerer de arbeidet, kommunikasjonen og alle de andre aspektene av prosjektene de er involvert i, og hvordan ser deres “Beste praksis”-modell ut. Det er best å danne seg et bilde av hvordan samarbeidet vil fungere med gjensidig forveningsstyringslik at det ikke blir noen overraskelser etter at kontrakten er signert.


Grad av spesialisering

Forstå hvilke kapabiliteter og kompetanse outsourcingpartneren din besitter. Dette gjelder både teknologier som mestres, spesialiseringsområder, bredde og dybde med mer. Kanskje behovet ditt akkurat i dag er fullstack-utviklere, men litt lenger ned i gaten kan det være at du trenger eksperter innen maskinlæring, integrasjonsstrategier, datamesh eller innovative R&D-prosjekter. Undersøk om outsourcingpartneren har de ressursene og spesialistene du tror du vil kunne få bruk for gjennom hele produktets livssyklus.

Først da har du en partner som du i sannhet kan skalere med og som kan være gasspedalen din uansett behov.


forretningsforst else


Forretningsforståelse

Et annet nøkkelspørsmål å vurdere når du outsourcer deler av den digitale produktutviklingen din, er hvorvidt outsourcingpartneren utviser forretningsforståelse.

Viser partneren interesse og forståelse for markedet, produktvisjonen, value proposition og forretningsmodellen din?
Stiller de spørsmål som viser at de forstår forretningsverdien du skaper?
Er de opptatt av mulighetsbildet ditt og utfordringene du står ovenfor?
Har de jobbet med nærliggende problemstillinger tidligere?

For å levere riktig og godt teknologisk arbeid, må partnere ha forretningsforståelse. Dette bidrar til at partneren er i stand til å finne løsninger som passer til dine behov og at de leverer på forventninger. Dermed unngår dere uforutsette problemer underveis.


Dokumentert erfaring med å jobbe med norske og skandinaviske selskaper

Det å jobbe i team som er sammensatt av onsite ressurser og remote ressurser fra et annet land med en annen kultur kan være krevende.

Norske arbeidskultur er preget av en ekstremt høy grad av tillit og åpenhet, og det forventes at alle bidrar til å finne de beste løsningene uten å bli spurt eksplisitt om det. Flat organisasjonsstruktur, sannferdig kommunikasjon “to the point”, likeverd, ansvar og proaktivitet kjennetegner gode, norske arbeidsmiljø.

Det er derfor en svært stor fordel at outsourcingpartneren du inngår samarbeid med har bred og lang erfaring med å jobbe med norske og skandinaviske selskaper. Det øker sannsynligheten betraktelig for at det er “cultural match” som vil gjøre samarbeidet langt enklere, og sparer deg for hodebry og misforståelser.


Håndtering av prosjektkommunikasjon

Prosjektkommunikasjon er avgjørende for vellykket samarbeid mellom deg og din outsourcingpartner. Det er viktig at begge parter er samkjørte når det kommer til forventninger, tidslinjer og arbeidsmetodikk. Be derfor om innsikt i hvordan partneren normalt jobber med prosjektkommunikasjon og spør om deres erfaringer med hemmere og fremmere. Det kan også være hensiktsmessig å avdekke om partneren har støtteressurser tilgjengelige som hjelper det remote teamet ditt. Det være seg forretningsanalytikere, leveranseansvarlige, arkitekter eller annet støttepersonell som er der for teamet. Å ha tilgang til kunnskapsrike folk når det er nødvendig kan utgjøre en stor forskjell for prosjektet ditt!


kundeservice og oppf lging


Kundeservice og oppfølging

Til slutt er det viktig å kartlegge hva slags kundeservice og oppfølging den potensielle partneren tilbyr. Har de en klar prosess på plass som støtter deg gjennom hele kundeforholdets levetid? Hva skjer om en av de remote ressursene ikke leverer i henhold til forventning? Hvordan håndteres nye behov og skalering av teamet?

Å velge riktig outsourcingpartner krever omhyggelige vurderinger på flere områder, og er en forutsetning for å oppnå ønsket resultat og lykkes med selskapets verdiskaping.

Selskapet investerer tid og penger i partneren, og det tar tid før samarbeidet virkelig leverer verdi. Da er det ekstra viktig å velge rett partner som kan hjelpe selskapet i dag og i fremtiden etter hvert som behovene endrer seg og selskapet skalerer.

Det bør legges et langsiktig perspektiv til grunn for vurderingen av outsourcingpartner. Byttekostnaden av partner er høy både i tidsbruk for egne ressurser, tapt time-to-market, og penger. En prøv-og-feile-tilnærming anbefales ikke.

Ved å ta deg tid til å utforske og stille nøkkelspørsmål, kan blir du trygg på at du velger en partner som forstår hva som kreves og som har de riktige forutsetningene for å lykkes sammen med deg.


10 grunner til å velge 99x som din partner for digital produktutvikling

Hold deg oppdatert!

Få de nyeste artiklene fra 99x i innboksen din.