Hvordan jobber du godt med et remote produktutviklingsteam?


Er du kommet dit i produktutviklingsreisen hvor du har behov for mer kapasitet enn det du har internt, eller du ser at du trenger tilgang til ressurser du ikke egentlig har mulighet eller behov for å ansettet?

Da er det på tide å vurdere om det kan være hensiktsmessig å outsource noen av oppgavene til et remote team. Outsourcing er elsket av noen og hatet av andre, og det er nok av historier om de som ikke har lykkes.

Så hva skal egentlig til for å lykkes med outsourcing og jobbe godt med et remote produktutviklingsteam?

Erfaring viser at dett finnes en del enkle, velutprøvde tilnærminger som bidrar til suksess.


Passer vi sammen?

Det aller, aller første du og en potensiell outsourcing partner må finne ut av sammen og hver for dere, er om dere passer sammen.

Kultur og modenhet i arbeidsmetoder har mye å si for om et samarbeide vil kunne fungere eller ikke. Tenk på at dere skal samarbeide over lang tid – år og tiår. Undersøk nøye hvilken outsourcing partner som er best egnet til å samarbeide med akkurat din virksomhet.


Hvordan forberede deg for outsourcing av digital produktutvikling?

Onboardingsfasen er vesentlig – ta hensyn til endringene outsourcingen medfører

Viktigheten av å onboarde et remote team i organisasjonen din må ikke undervurderes. Det nye teamet skal bli kjent med det forretningsmessige målbildet ditt, markedet ditt, produktets value proposition i tillegg til tech stack, kodebase, arkitektur, og gjeldende arbeidsmetodikk og ritualer.

De skal også bli kjent med og etablere tillit til kollegiet som sitter onsite og som de skal jobbe remote med. Det er vesentlig å kommunisere tidlig og tydelig hva målsetningen med sourcingstrategien din er for å unngå at onsite medarbeiderne dine føler seg truet.

Å inkludere et remote team i utviklingsteamet ditt vil medføre noen endringer i måte selskapet jobber på, og da er det avgjørende at alle er med. Derfor er måten du bygger teamet på helt sentralt når du skal igang med outsourcing.


finn en champion og bygg et kjerneteam


Finn en champion og bygg et kjerneteam

En erfaren partner for outsourcing vet hvor viktig det er å bygge et kjerneteam. Bruk tid innledningsvis på å bygge et lite, solid team bestående av kanskje bare en eller to sentrale medarbeidere som kan fungere som champions innad i din egen organisasjon. La disse bli kjent med én eller to ansatte fra outsourcingparnterens organisasjon.

På den måten bygges et solid grunnlag for videre skalering av teamet.


Ta tiden til hjelp

Bruk de første månedene på å la kjerneteamet bli kjent, la dem møtes fysisk og sjekk at kjemien stemmer. La dette første kjerneteamet jobbe med å få på plass prosesser, kommunikasjon, kjøreregler for samarbeidet, arbeidsmetode og rammeverket teamet legger til grunn for effektivt og verdiskapende samarbeid. Bygg en tilpasset metodikk som er skalerbar og som understøtter fremtidig vekst.


La de nye medarbeiderne starte med små oppgaver

Ikke sett remote-teamet ditt direkte på leveranse av kjernekode, men la dem heller starte med mindre, perifere oppgaver som bug fixes eller oppgaver fra backlog´en som ikke er sentrale for hovedleveransene i det digitale produktet. På den måten skapes det tillit i organisasjonen, og det eksisterende teamet rekker å bli kjent med kodebasen, de nye medarbeiderne og måten de jobber på.


lag et godt samarbeidsmilj  der alle tar eierskap


Lag et godt samarbeidsmiljø der alle tar eierskap

Ved å la alle medarbeidere i teamet, onsite og remote, bidra til problemløsning og oppgave-scoping gjennom diskusjoner og idemyldring, skaper du et arbeidsmiljø der det er høyt under taket.

En outsourcingpartner skal ikke bare utføre, men bidra til den helhetlige utvikling av det digitale produktet ditt. Legger du til rette for at det er lov å stille kritiske spørsmål, utfordre og bidra til problemløsning, sikrer du ikke bare god kommunikasjon i teamet, men også at hver enkelt har eierskap til de oppgavene og den utviklingen som skal gjøres.

Det gir rett og slett bedre digitale produkter.


Erfaren outsourcingpartner sikrer deg et godt samarbeid

Sørg for å velge en outsourcing partner som har eksistert en god stund og som harerfaring med hva som skal til for å lykkes godt med outsourcing.

Vi vet at det å gå rett på leveranser av kjernekode inn i et digitalt produkt ofte er en direkte årsak til at samarbeidet skjærer seg. Noe av det viktigste du kan gjøre for å lykkes med et remote produktutviklingsteam, er å bygge teamet. Samkjør teamet som sitter remote med det eksisterende teamet, la teamene møtes og fokuser på å bygge én kultur der alle bidrar og har eierskap til det som skal gjøres.


10 grunner til å velge 99x som din partner for digital produktutvikling

Hold deg oppdatert!

Få de nyeste artiklene fra 99x i innboksen din.