Hvordan kan et eksternt tech-team hjelpe virksomheter å vokse?

Datateknologi er en fagkompetanse virksomheter simpelthen ikke klarer seg uten dersom de skal kunne hevde seg i konkurransen om kundene. Samtidig er det vanskelig å finne og ansatte teknologer. Men kan man sysselsette teknologene på en smart måte, slik at de raskt bidrar til virksomhetens vekst?

Behovet for datateknisk bistand kan utløses av ulike situasjoner, og disse kan være både planlagte og akutte. For eksempel når et helt nytt digitalt produkt skal utvikles og det kreves flere års prosjekttid, eller når det oppstår problemer med eksisterende software som må rettes opp umiddelbart. Fellesnevneren er likevel at et prosjekt skal igangsettes og bemannes.


Eie eller leie?

Tradisjonelt har virksomheter ansatt og huset teknologer etterhvert som de har hatt behov for deres kompetanse til sine prosjekter. Det er fordelaktig på flere måter; teknologene inkluderes i virksomheten, de føler høy grad av eierskap til prosjektene og til arbeidsgiver de har valgt, og eventuelle kulturelle ulikheter glattes ut ved onboarding og i samhandling med andre kolleger på kontoret.

Samtidig er det en del ulemper ved denne måten å anskaffe arbeidskraft på, og den kanskje mest fremtredende er det faktum at det teknologiske fagfeltet blir stadig mer spesialisert. Det kreves dermed flere mennesker i mindre stillingsbrøker for å gjøre den samme jobben som tidligere ble gjort av en og samme person. I tillegg går den teknologiske utviklingen så raskt at det krever svært mye av en virksomhet å holde seg oppdatert til enhver tid.

Det er her løsningen med et eksternt team hos en outsourcingspartner kommer inn i bildet. En partner som kan tilby spisskompetanse på mange ulike områder og som alltid har tilgang til oppdatert ekspertise. Og som dessuten kan være fleksibel på kapasitet og i stand til å raskt skalere opp eller ned bistanden ved behov. Scale-ups har mindre midler og lavere marginer enn større og etablerte virksomheter, og de må ofte velge mer kortsiktige løsninger. Da er innleid og prosjektbasert arbeidskraft kanskje det mest fornuftige alternativet.

Les også «Norge mangler 10 000 softwareutviklere. Er outsourcing svaret?»


suksesshistorien til logistikk giganten solwr


Suksesshistorien til logistikk-giganten Solwr

En av 99x sine flerårige kunder, Solwr, er ledende innen logistikk-programvare og tilbyr innovative softwareløsninger til nordiske detaljhandlere og grossistbedrifter. Løsningen deres, ERP-plattformen TraceTM, gir kundene en banebrytende produktpakke som håndterer både varehus, lager, ordre og transport. Den gir med andre ord full kontroll, innsikt og sporing gjennom hele produktreisen.

Solwr har samarbeidet med 99x siden 2018, men det var først i 2020, året da covid gjorde sin entré og verdenssamfunnet ble satt på prøve, at de gjorde det stikk motsatte av hva mange andre virksomheter på det tidspunktet gjorde. De så fremover og satset. De hadde allerede et utviklerteam hos 99x, men de valgte å utvide det med hele 23 personer for å få lansert TraceTM i markedet fortest mulig, og til lavest mulig kostnad.

I dag har Solwr nærmere 40 personer i sitt utviklerteam hos oss, deriblant løsningsarkitekter, full-stack-ingeniører, front-end-spesialister og mobilutviklere, som alle jobber med kontinuerlig vedlikehold og videreutvikling av deres digitale produkter og løsninger. Det eksterne 99x-teamet jobber tett sammen med Solwr sine interne onsite produktutviklingsteam i en sann distribuert team-modell. Solwr beskriver 99x som en verdifull partner med høy grad av innsikt i arbeidet med kultur, kompetanse og innovasjon.

Les mer her om Solwr sitt samarbeid med oss.


Start med et lite team, og dyrk det

Oppskriften Solwr fulgte, som innebar en stor økning i det eksterne teamet, er en lønnsom og effektiv måte å oppnå raske resultater og vekst på.

Men også de startet opp med et lite team sammensatt av utvalgte teknologer som passet godt inn i organisasjonen, både når det gjaldt fagkompetanse, personlige egenskaper og sosiale ferdigheter. De sørget for å bli godt kjent på forhånd, og avstemte at kjemien stemte og forutsetningene var til stede for et godt samarbeid.

Og det er også vårt råd til alle som ønsker å benytte seg av outsourcing. Begynn i det små og dyrk teamet du har fått ved å etablere et fruktbart samarbeid mellom det fast onsite teamet og det eksterne offsite teamet allerede fra start. Skap gjensidig tillit og respekt, vær tydelig på produktvisjon og strategi, og legg til rette for smidig kunnskapsdeling og kommunikasjon. Alt dette vil i sum bidra til godt teamarbeid.

Les også «Hvordan jobber du godt med et remote utviklingsteam?»


Sjekkliste for outsourcing av digital produktutvikling og software-programmering

utvid teamet ditt gradvis


Utvid teamet ditt gradvis

Når det eksterne teamet er godt integrert i organisasjonen, og prosjektet går fremover i tråd med kvalitet, plan og budsjett, kan du konkludere med at outsourcingen har vært vellykket. Da er det lett å bygge ut teamet med flere ressurser dersom du har behov for det. Gjennomsnittlig varighet på samarbeidene 99x har har med sine norske kunder er i underkant av 6 år, og da er det spesielt viktig å investere tid i starten av samarbeidet for å etablere gode rutiner og prosesser som tåler en trøkk.

Trengs det flere medarbeidere i det eksterne teamet, eller planlegges det nye prosjekter som krever digital kompetanse, er det både forsvarlig og gunstig å utvide teamet. Det bør skje gradvis for å sikre god integrering. Går du for fort fram risikerer du å tilknytte deg personer som ikke passer inn i virksomheten samtidig som presset øker på de personene du allerede har på team, enten inhouse eller offsite.

For å skape effektiv vekst bør du altså velge den beste kompetansen til prosjektene dine, dyrke gode menneskelige relasjoner og skynde deg sakte. Da ligger det meste til rette for rask og bærekraftig vekst for din virksomhet!

Hold deg oppdatert!

Få de nyeste artiklene fra 99x i innboksen din.