Hvordan kan vi være sikre på at vi får riktige ressurser ved kjøp av et eksternt utviklingsteam?

Er du en av dem som haster inn i det digitale utviklingsprosjektet ditt uten helt å ta deg tid til å planlegge og avgrense arbeidet skikkelig?

Konsekvensene av manglende planlegging er i verste fall at du verken får tilgang på riktig kompetanse eller den kapasiteten du har behov for i forskjellige stadier av prosjektet. Følgefeil av dette kan være alt fra tidsfristoverskridelser til at du går tom for midler til å utvikle produktet ditt.

Hvis du har behov for å kjøpe et eksterne utviklingsteam og outsource deler av den digitale produktutviklingen din, er god planlegging enda viktigere.

Hvordan er rolle- og ansvarsfordelingen mellom det interne onsite-teamet ditt og det eksterne offsite-temaet, hvem skal gjøre hvilke oppgaver, hvor lang tid kommer det til å ta å realisere produktrodmap’en, og hvilke kapabiliteter er det behov for til hvilken tid?

Her er noen tips til hva du bør tenke gjennom når du outsourcer utviklingstjenester slik at du er sikret riktige ressurser.


Start med å få oversikt over outsourcingpartnerens kapabiliteter og ressurser

Start med å vurdere fagområdene til outsourcingpartneren og kapabilitetene til fagekspertene og utviklerne til outsourcingpartneren.

Trenger du fullstackutviklere, skal du utvikle app´er, skal du migrere til sky, eller driver du med blockchain, eller er AI teknologien du ønsker å utvikle innenfor? Outsourcingpartneren din må ha tilgang på den ekspertisen du trenger både nå og frem i tid.

For å sikre deg at de som blir en del av det eksterne teamet har riktig profil, be om å få bli med på intervjuer og utvelgelsesprosessen av de som skal jobbe sammen med deg. Slik sikrer du at du får tilgang på den rette ekspertisen fra outsourcingpartneren din.

Les mer om hvilke spørsmål du bør stille en outsourcingpartner her.


Kan outsourcingpartneren techstack´en din?

Tjenesteleverandøren bør har en solid forståelse av teknologistack´en din og kunne matche den. I tillegg bør de ha kjennskap til utviklingsprosessene du bruker. Dette sikrer at utviklerne som skal bli en del av ditt team, er i stand til å jobbe tett inn i prosessene dine med de metodeverktøyene du foretrekker.


talentutvikling og fagmiljo


Talentutvikling og fagmiljø

Skaff deg også innsikt i hvordan outsourcingpartneren jobber med talentutvikling og videreutdanning av de ansatte. Teknologiutviklingen er eksponensiell og går bare fortere og fortere. Med utviklere som har et sterkt fagmiljø i ryggen, er du sikret at folka har kompetanse på cutting edge teknologier.


Be om “proof of concept” – kundereferanser

Det er verdt å be om referanser fra andre prosjekter for å sikre at outsourcingpartneren kan vise til vellykkede produktutviklingsprosjekter som de har gjennomført tidligere. Disse referansene bør blant annet kunne si noe om hvordan kapabilitets- og kapasitetspørsmål er blitt løst for andre kunder.

Kundecaser gir deg også innsikt i hvordan samarbeidet med outsourcingpartneren har foregått tidligere, og vil kunne gi en pekepinn om både “do´s” og “don´ts” i et samarbeid, slik at du kan unngå de verste fallgruvene

Les kundecaset Parkly her


Lag en god prosjektplan

Bli enige om tidsfrister og milepæler i begynnelsen av prosjektet. Dette vil hjelpe deg med å holde oversikt over fremdriften og sørge for at prosjektet fullføres i tide.

Å ha en klar forståelse av målene dine vil også hjelpe deg med å ta bedre beslutninger sammen med outsourcingpartneren din.


har du flere etablerte kommunikasjons analer


Har du flere etablerte kommunikasjonskanaler?

Legg til rette for effektive kommunikasjonskanaler der teammedlemmer kan snakke med hverandre og kommunisere på en enkel måte.

Planlegg regelmessige møter med teamet for å diskutere fremdrift og eventuelle utfordringer som dukker opp. Dette bidrar til samkjøring og muliggjøre at smidig implementering av kontinuerlige forbedringer. Dette vil også bidra til å sikre at prosjektet fullføres i henhold til intensjonen og innenfor avtalte tidslinjer.

Det er viktig å sørge for at du får riktige ressurser fra tjenesteleverandøren når du outsourcer utviklingstjenester. Hvis du tar deg tid til å planlegge og avgrense prosjektet og bruker tid på å definere hvilke behov du har for hvilken kompetanse gjennom prosjektet ditt, vil det bidra til å sikre at alle er på samme side og at målene dere skal nå sammen er klart definerte.