Hvorfor krever det å lage digitale produkter et produktutviklingsrammeverk?

Det å utvikle digitale produkter krever et produktutviklingsrammeverk. Winning Product er rammeverket som tar høyde for alle stadier i produktsyklusen.

Har du en idé du ønsker å sette ut i livet, eller har du et digitalt produkt du har behov for å videreutvikle?

Prosessen kan være smertefull og er full av snubltråder. Å ha tilgang til et veikart som kan guide deg gjennom arbeidet, gjøre det enklere å komme i mål og bidrar til å sikre at det digitale produktet ditt blir vellykket.

Manglende strategi, kompetanse og samarbeide er bare noen av faktorene som kan ødelegge den digitale produktutviklingsreisen.

Å utvikle et digitalt produkt har mange faser, og mange forskjellige fagdisipliner må jobbe sammen tverrfaglig for å realisere produktet. Valg av metode har mye å si for framdriften, samarbeidsformen og kvaliteten.

I siste ende vil alle disse faktorene påvirke resultatet.

Det er viktig å ha et fugleperspektiv på hele prosessen, samtidig som du må kunne gå i detalj slik at alle aspekter av reisen blir ivaretatt.

Det er fort gjort å havne i sorte hull hvor du kverner rundt uten å komme videre.

Noen ganger handler vanskeligheter rundt produktutvikling om manglende forståelse for utviklingsprosessen og fravær av en helhetlig tankegang, strategi og produktvisjon. Andre ganger handler det om mangel på erfarne fagpersoner og talenter innen produktutvikling eller ulike teknologidisipliner. Eller kanskje teamet ditt rett og slett ikke klarer å samarbeide og trekke i samme retning.

Mulighetene og snubletrådene er mange.

Hvordan kan du løse utfordringene knyttet til digital produktutvikling?

Valg av rammeverk for samarbeide og utvikling av digitale produkter står helt sentralt og er noe av det første du bør ta stilling til når du skal utvikle et digitalt produkt. Dette valget setter kursen for produktutviklingen, og fungerer som et veikart med en tydelig kurs.

Et slikt rammeverk må være fleksibelt, kunne ivareta alle steg i prosessen og ta hensyn til produktsyklusen, slik at du til enhver tid kan holde oversikt over hvor i syklusen det digitale produktet befinner seg, og hva som må gjøres.

Winning Product-modellen

Winning Product er en modell for produktutvikling som tar deg gjennom de forskjellige stadiene av produktsyklusen. Modellen tar høyde for alle aspektene av reisen og lar deg jobbe systematisk med de forskjellige fagområdene avhengig av hvilket stadie du befinner deg i til enhver tid.

Det vil alltid være glidende overganger mellom de forskjellige stadiene. Samtidig gir et slikt rammeverk deg muligheten til å ta høyde for endringer underveis slik at alle lagene i prosessen er ivaretatt parallelt.


Winning Product (Det ultimate rammeverket for digital produktutvikling)

Winning Product-modellen er delt inn i 8 trinn:

1. Utforsk ideen - Explore

Første steg på veien mot å utvikle et digitalt produkt, er å ikke si seg fornøyd med at den første ideen er den beste. Kanskje er den bare et sidespor til en annen og bedre idé, eller kanskje er den spiren til noe mye større.

Det aller viktigste i denne fasen er å si “ja, og….” og ikke sette seg fast i “nei, men….”.

2. Still inn linsen - Focus

Når du har jobbet deg gjennom ideen din og har laget deg et kart over terrenget du beveger deg inn i, er det på tide å begynne å gjøre valg.

I denne delen av produktutviklingsprosessen er det viktig å stille inn linsen på de aller, aller viktigste faktorene som skal til for at det digitale produktet ditt skal lykkes.

3. Fordypning - Immerse

I dette stadiet er du klar for å fordype deg i detaljene rundt det å skape produktet ditt.

Her må du jobbe med å få oversikt over tidslinjer for utviklingsprosjektet, kostnader og hvilke funksjoner det digitale produktet skal ha.

4. Planlegg - Plan

Neste stadie handler om planleggingen av den videre framdriften i produktutviklingssyklusen.

Det er viktig at planen er dynamisk og endres underveis i prosessen basert på læring i prosjektet og endringer i markedet.

5. Bygg produktet - Build

I dette stadiet begynner du å bygge produktet ditt og teste det ut mot pilotkunder. Her har du fortsatt muligheter for å iterativt endre produktet og teste ut variabler både i forhold til forretningsmodeller, funksjoner og tekniske spesifikasjoner.

6. Gjør forbedringer - Optimize

I forbedringsstadiet av produktsyklusen skal produktet ditt optimaliseres og gjøres klart for skalering slik at det kan selges og brukes av så mange kunder som mulig i målgruppen din. Dette er den siste finpussen før produktets fulle potentsial i markedet realiseres.

7. Høst fruktene av arbeidet ditt - Harvest

I denne delen av produktsyklusen er produktet ditt ute i markedet, og du kan høste fruktene av arbeidet du har gjort gjennom hele produktutviklingsprosessen. For å få best mulig ROI (Return On Investment) må du koordinere salgs- og markedsaktiviteter, customer success og kundeservice med utviklingsmiljøet ditt.

Dette gjør deg istand til å videreutvikle produktet og fortsette å begeistre kundene dine. Begeistrede kunder er ofte svært lønnsomme.

8. Produktsyklusen ender og går inn i en ny syklus - Retire

Teknologiutviklingen skjer lynraskt, konkurrenter kommer med nye produkter, og for å holde tempoet oppe må produktet ditt videreutvikles eller nyskapes. Dette må skje med minst mulig forstyrrelse av eksisterende kunder og må oppleves som noe som er nytt og bedre slik at du opprettholder konkurransefortrinnene dine i markedet.

produktutviklingsrammeverket ditt styrer prosessen og gj r den oversiktlig

Produktutviklingsrammeverket ditt styrer prosessen og gjør den oversiktlig

Det å ha et rammeverk for digital produktutvikling er helt sentralt for å kunne styre prosessen med å utvikle digitale produkter. Et slikt rammeverk tydeliggjør hvilke områder som er sentrale å jobbe med til hvilke tider i utviklingen av nye digitale produkter som skal løse kundens problemer og lykkes i markedet - fra idé til modent produkt.

Hold deg oppdatert!

Få de nyeste artiklene fra 99x i innboksen din.