Winning Product - kunsten å skape digitale produkter som lykkes i markedet

Kunsten å skape et digitalt produkt som gir verdi til brukerne og som lykkes i markedet omfatter langt mer enn bare selve softwareutviklingen.

Digitale produkter skal kunne utvikles over tid, de skal være salgbare og generere inntekter, og de skal løse kundens problemer på en enkel og intuitiv måte.

Å få til dette krever at mange fagdisipliner involveres; markedspotensialet må være kartlagt, prismodeller må fungerer, alle deler av produktutviklingen må være ivaretatt, product roadmap som samsvarer med produktets modenhet og markedsbehov må være på plass, og kundereisen må være super-smooth og friksjonsløs.

Det er ikke nødvendigvis verken intuitivt eller enkelt å få oversikt over hvilke ting som er riktig å gjøre til enhver tid gjennom produktsyklusen.

Skal du utvikle digitale produkter som lykkes i markedet, må du ha et rammeverk som hjelper deg å jobbe systematisk gjennom hele produktsyklusen fra idé til modent produkt, og som i tillegg ivaretar alle sider av produktet, inkludert videreutvikling og skalering samt salg og markedsføring.

Winning Product er et slikt rammeverk. Rammeverket er bygd på en mengde anerkjente teorier rundt digital produktutvikling kombinert med erfaringen og læringen fra praktisk utvikling, lansering og videreutvikling av over 150 digitale produkter som brukes daglig av brukere over hele verden.

Winning Product-modellen fungerer som en veileder gjennom hele produktsyklusen.


Les mer her: winningproduct.com


Systematikk er nøkkelen til suksess

Systematisk arbeide med en idé fra den oppstår, er en forutsetning for å skape et digitalt produkt som skaper brukerverdi og ROI fra det øyeblikket det er ute i markedet.

Prosessen starter det øyeblikket du tenker “Dette er en god idé, dette vil jeg lage”.

Vi har satt opp noen utviklingsstadier det er fornuftig å bruke tid på, og som følger hverandre i en logisk rekkefølge, slik at alle aspekter av prosessen ivaretas.

Med Winning Product-modellen, vil produktet du skaper ha et bunnsolid fundament og de beste forutsetningene for å lykkes i markedet. Rammeverket hjelper deg å håndtere produktstrategien og -utviklingen på en oversiktlig og systematisk måte over tid, og består av følgende stadier:

winning product stadiene


Winning Product-stadiene beskrevet nærmere

1.Utforsk ideen - Explore

Første steg på veien mot å lage et glitrende digitalt produkt, er å utforske grunnidéen for produktet. Kanskje er den bare et sidespor til en annen og bedre idé, eller kanskje viser den seg å være den første lille spiren til noe mye større.

2.Still inn linsen - Focus

Når du har jobbet deg gjennom ideen din og har laget deg et kart over terrenget du beveger deg inn i, er det på tide å begynne å gjøre valg. Det er i denne fasen du velger hva du skal prioritere først - hva er det aller minste du kan lage som gir verdi til kundene dine (MVP).

I denne delen av produktutviklingsprosessen er det viktig å stille inn linsen på de aller, aller viktigste faktorene som skal til for at det digitale produktet ditt skal lykkes. Her utvikler du alt fra en tydelig brand-story, verdiforslaget som forteller kundene dine hvilke utfordringer som løses og hvorfor de skal bry seg om det digitale produktet ditt, til teknisk arkitektur for plattformen din, en MVP (minimum viable product), samt prototyping for å bevise at ideen din er gjennomførbar og har livets rett og dermed overbevise og begeistre investorer, potensielle kunder og andre interessenter.

3.Fordypning – Immerse

Når du har funnet fokuset for produktet ditt –nisjen, kjøperpersonas og brandet ditt, lagt grunnlaget for arkitekturen, plattformen, prismodeller, og prosesser rundt den videre utviklingen mot markedet, er du klar for å fordype deg i detaljene rundt det å skape det digitale produktet ditt.

4.Planlegg – Plan

Neste stadie handler om å planlegge den videre framdriften av produktutviklingen.

Dette er et levende planverk som både kan og bør endres og justeres underveis basert på læringer i prosjektet, tilbakemeldinger fra kunder, og endringer som skjer i markedet.

5.Bygg produktet – Build

Ethvert krav i produktets veikart (product roadmap) bør behandles som en antakelse som må valideres.

Validering kan kan gjøres gjennom å bygge en MVP, lage demoer, brukertesting, POC’ er (Proof Of Consept) på arkitektur, kvalitative kundeintervjuer, eller andre metoder som gjør at du kan få testet hypotesene dine før du bruker tid og penger på realisere softwaren.

6.Gjør forbedringer – Optimize

I denne fasen testes og spisses det digitale produktet slik at det kan skaleres til bruk for mange kunder. Kvalitetssikring, stabilitet, intuitivt grensesnitt, brukervennlighet, rutiner for onboarding og opplæring av kunder, support, dokumentasjon, release-håndtering med mer optimaliseres for å kunne levere friksjonsfritt og lønnsomt.

7.Høst fruktene av arbeidet – Harvest

Nå har du et modent digitalt produkt som skalerer og kan brukes av alle brukergruppene du har identifisert. Det er i denne fasen du virkelig høster fruktene av arbeidet ditt og du får igjen for alt du har investert i utviklingen av det digitale produktet ditt.

Hovedfokuset ditt nå er å bredde ut kundetilfanget, gjøre tiltak som sikrer at du beholder kundene du allerede har fått i tidligere faser, og gjennom gode kundeopplevelser sørge for at du har glødende ambassadører som gir produktet god omtale slik at at du selger mer både til eksisterende og nye kunder.

8.Retire

Før eller siden kommer tiden da et digitalt produkt er klart for å videreutvikles eller pensjoneres.

Det kan være mange grunner til dette: Kanskje har en konkurrent laget et bedre produkt, kanskje har det vært et skifte i teknologiutviklingen, eller kanskje har brukeradferden endret seg.

Dersom du velger å videre- og nyutvikling det digitale produktet, må det skje skjer med minst mulig forstyrrelse for eksisterende kundemasse. Dette bidrar til å sikre at du beholder de kundene og den inntektsstrømmen du har mens du videreutvikler det digitale produktet ditt og går inn i en ny produktsyklus.


Winning Product (Det ultimate rammeverket for digital produktutvikling)

Hold deg oppdatert!

Få de nyeste artiklene fra 99x i innboksen din.