Lage app selv, sette ut jobben, eller samarbeide?

Mobile enheter som smarttelefoner og nettbrett har lenge vært en del av våre daglige liv. For mange slags små og store hverdagsting, tar vi frem mobilen for å benytte praktiske apper for alt fra billettkjøp, kart og sosialisering, til pengeoverføringer, sikkerhetsløsninger og dataanalyse. I arbeidshverdagen spiller også desktop-apper en stor rolle for effektiviteten vår, uansett om vi jobber på kontor, bilverksted eller sykehus.

Å lage en app som gjør livet litt lettere for en stor kundebase og som brukerne elsker, er et yndet mål for mange selskaper. Apper har kommet for å bli, og det er profitt å hente på å utvikle en solid app - om så appen skal stå selvstendig, eller den skal være en del av en større kundeopplevelse.

Det er nesten bare din egen fantasi som setter grenser for appen du har i tankene. Større og mer omfattende idéer krever ofte mer arbeid og ressurser å gjennomføre enn mindre og enklere ideer. Husk også at det som skiller ekte vare fra dårens gull, er kvalitet og brukervennlighet. Det er mange der ute som kan utvikle en app, men ikke like mange som kan utvikle en god app. Å utvikle en god app krever kunnskap, erfaring og teft.


Du har en idé - hva nå?

Nå er det tid for å begynne planleggingen og danne deg et bilde av nøyaktig hva du vil oppnå, og hvilke ressurser du vil trenge. Til å begynne med kan du stille deg selv noen større, overordnede spørsmål før du går mer i dybden: Er det et enkelt problem appen skal løse, eller er det en samling med flere større og mindre problemer? Hvem er de ulike brukerne av appen? Er det en B2B-app eller er det en app for vanlige forbrukere? Hvem kan og vil betale for å bruke appen? Skal appen samarbeide med noen eksisterende systemer - og i så fall, hva trengs for at appen skal kommunisere eller integrere med disse? Skal appen videreutvikles etter lansering? Kan du utvikle på egen hånd eller med et par medhjelpere, eller vil du trenge et sammensatt team med god breddekunnskap?

Disse er bare eksempler på spørsmål du kan stille deg selv for å få en bedre idé av hvor stort prosjektet blir, og det er definitivt flere lignende spørsmål som vil være relevante for kartleggingen av appen og prosjektet. Det er ikke så nøye om du ikke vet helt hvordan enkelte hinder og problemer skal løses - få et godt overblikk av prosjektet først, deretter går du mer i detalj på hva du trenger.

“Hvor stor er idéen og appen min?”

Det er ikke alltid lett å vite hvor stor en idé er. Noen ganger kan også ting som virker smått eller stort ende opp med å være det motsatte, om det så dreier seg om hele appen, eller en eller flere oppgaver som inngår i utviklingen. Føler du deg usikker på hvor stort prosjektet faktisk er, eller hva slags ressurser du vil trenge, anbefaler vi deg å ta en uforpliktende prat med oss.

Liten idé - store ambisjoner

Det finnes eksempler på små apper som har gjort store ting, og noen ganger er disse utviklet av én enkelt person med en briljant idé. Har du en forholdsvis liten og enkel app i tankene, kan det hende du vil klare deg på egen hånd så lenge du har den rette kunnskapen, eller de rette ressursene tilgjengelig for å få kunnskapen du trenger for å utvikle appen. Alternativt kan det hende du kun trenger et lite team på to-tre personer dersom du trenger å hente spisskompetanse utenfra. I så fall kan løsningen være å se etter den rette kompetansen i nettverket ditt, eller få hjelp fra frilansere.


store planer krever store ressurser


Store planer krever store ressurser

Så fort prosjektet er av en viss størrelse, må du ta stilling til om selskapet ditt har de nødvendige ressursene tilgjengelig internt, eller om du vil bli nødt til å ansette flere folk for å håndtere oppgaven. Å rekruttere dyktige folk er både krevende og kostbart, og skal investeringen være verdt pengene, må du ha et langsiktig perspektiv. Om dette ikke er et alternativ for deg og virksomheten din, står du igjen med valget mellom å legge prosjektet i skuffen frem til ressursene kommer på plass, eller velge outsourcing som løsning. Legger du appen til side for lenge, risikerer du at tiden løper fra deg og en konkurrent kommer deg i forkjøpet.

Sette ut jobben

Har du et middels stort prosjekt hvor appen i første omgang ikke skal videreutvikles etter lansering og vedlikehold kan håndteres internt, kan en løsning være å sette ut jobben som et begrenset prosjekt til et digitalt utviklingsbyrå og vente på at ferdig produkt kommer tilbake. En slik løsning er vesentlig mindre kostbar på lang sikt enn å rekruttere, men har den ulempen at du mister litt av eierskapet og nærheten til prosjektet og appen, som igjen kan ha konsekvenser for produktet.

Når det ikke kommuniseres regelmessig nok etter at idéen er videreformidlet og prosjekt og deadline er overlevert til den andre parten, risikerer du også at resultatet blir noe annet enn det du så for seg. Det er ikke gitt at resultatet vil bli under forventningene om du setter ut en jobb, men jo mer komplisert oppgaven er, jo større er sjansene for at viktige detaljer blir oversett og føringene sklir litt ut.


10 grunner til å velge 99x som din partner for digital produktutvikling

Samarbeide med en digital utviklingspartner

Outsourcing er ikke bare outsourcing - forskjellen mellom “de fikser” og “vi fikser” er enorm. Når du inngår et nært samarbeid med en digital utviklingspartner holder du deg tettere på prosjektet og har mye bedre kontroll og oversikt over utviklingen gjennom alle faser og ledd. Du vil selvfølgelig ikke trenge å detaljstyre, men med jevnlige oppdateringer og samarbeidsmøter vet du alltid hva som skjer, og du kan justere kursen når det trengs.

Ved å ha bedre kjennskap til de menneskene som jobber med prosjektet og kompetansen de har, blir du også tryggere på at hjelpen du får er god, og at resultatet blir slik du ønsker og trenger. Et samarbeid som dette er optimalt hvis du har et prosjekt av middels til stor størrelse, utviklingen fortsetter etter lansering, og appen er avansert nok til at vedlikehold krever teknisk kunnskap fra flere hold. Ofte er slike utviklingsteam sammensatt av 1-2 teknologer som jobber on-site og outsourcede teknologer som jobber off-site. Sammen fungerer de som et distribuert team som jobber tett med deg.

Har du et prosjekt eller en idé som sjekker noen av disse punktene, kan 99x være den digitale utviklingspartneren du trenger for å bringe det ut i livet. Vi har tilgang på noen av de beste teknologene på tre kontinenter, og lang erfaring med å utvikle vinnende digitale produkter for våre kunder. Vår kunnskap dekker alle deler av utvikling - fra idé og planlegging til gjennomføring, lansering og videreutvikling. Skal du utvikle en app, gjør du klokt i å ta kontakt med oss først.

Hold deg oppdatert!

Få de nyeste artiklene fra 99x i innboksen din.