Norge mangler 10 000 softwareutviklere. Er outsourcing er svaret?


Analyser viser at det er 40 millioner ubesatte tech-stillinger på verdensbasis idag. Innen 2030 vil dette tallet ha økt til 85,2 millioner.

En undersøkelse fra Samfunnsøkonomisk analyse viser at 1 av 2 norske selskaper har behov for teknologer, og 2 av 3 norske selskaper mener at mangelen på talenter er den aller viktigste hindringen for vekst.

Vi vet at Norge vil mangle 10 000 teknologer i 2030. Danmark vil mangle 13 500 teknologer allerede innen 2025, og i Sverige er mangelen enda større.

Årsaken til disse høye tallene er den raske digitaliseringen i samfunnet.

I tillegg til rene teknologiselskaper, jobber nå både offentlig sektor og privat sektor i økende grad med digitalisering. Det gir en høyere etterspørsel etter teknologer enn det utdanningsinstitusjonene klarer å levere.

Vi klarer rett og slett ikke å utdanne nok teknologer til å møte behovet.


En helt ny bransje er iferd med å oppstå

Teknologene er vår tids rockestjerner. Fordi etterspørselen er langt høyere enn tilbudet, kan teknologene velge og vrake i jobbtilbud. De kan stille helt andre krav til hva arbeidsgiveren skal tilby, hvor og hvordan de skal jobbe, forventninger til kompetanseheving og egenutvikling, enn det som var mulig tidligere.

På bakgrunnen av dette er det også i ferd med å oppstå en ny nisje som hjelper teknologer å finne drømmejobben, forhandler frem lønninger og betingelser og som taler teknologenes sak inn i arbeidsmarkedet – en slags agenter eller managere, om du vil.


Lønnsnivået for teknologer vil fortsette å øke

Når etterspørselen er større enn tilbudet, drives lønnsnivået oppover.

I Norge er vi allikevel relativt beskyttet inntil videre, ettersom vi har et regulert arbeidsmarked hvor lønnsforhandlinger er organisert i «Frontfagsmodellen». Det bidrar til at vi unngår den verste lønnsgaloppen, også i privat sektor.

Slik er det ikke i de fleste andre land, og den særnorske beskyttelsen marginaliseres etterhvert som arbeidsmarkedet globaliseres.

De siste årene har arbeidsmarkedet for teknologer gått fra å være lokalt og nasjonalt til å bli globalt. Teknologer fra Ålesund rekrutteres til Tyskland, teknologer fra Brasil rekrutteres til UK, teknologer fra Sri Lanka rekrutteres og re-lokaliseres til Sverige osv. Det gjør også at forskjellen på lønnsnivået mellom såkalte «lavkostland» og «høykostland» er i ferd med å viskes ut.

Nå står kampen mer om å få tak i de dyktige teknologene fremfor de rimeligste.

Etter pandemien har både arbeidsgivere og arbeidstakere blitt langt mer komfortable med å jobbe sammen digitalt. Det betyr at folk i prinsippet kan jobbe fra hvor som helst enn så lenge de har sikker tilgang til et stabilt internett. Det bidrar sterkt til å fremme den globale konkurransen om talentene.


l ser konsolideringen av tech team


Løser konsolideringen av tech team i store selskaper den siste tiden problemet med manglende tilgang til teknologer?

Noen av de større teknologiselskapene har konsolidert tech-teamene sine det siste året. Det kan gjøre det noe enklere å finne og rekruttere teknologer i det norske markedet i en kortere periode, anslagsvis 6-18 måneder (per desember -22). Samtidig løser det ikke den grunnleggende utfordringen med at det er et underskudd på teknologer på verdensbasis og i Norge. Det betyr at teknologene som er gjort overflødige fra de store teknologiselskapene vil bli absorbert av markedet relativt raskt.


Løser outsourcing ressursutfordringene?

Outsourcing løser ikke den verdensomspennende mangelen på teknologer. Men å inngå et samarbeide med en outsourcingpartner kan være løsningen for mange norske selskaper som strever med å få tak i og beholde sårt tiltrengt kompetanse.

En outsourcingpartner av en viss størrelse vil normalt ha en sterk arbeidsgiverattraktivitet i sitt geografiske område. De tiltrekker seg de beste talentene, og fordi det er større teknologikonsulentmiljøer, evner de å bygge attraktive spesialiseringsmiljøer. Da beholder de også ekspertene som opplever kontinuerlig egenutvikling på sitt prefererte fagområde.

En outsourcinpartner gir deg tilgang til langt flere typer spesialister enn du ellers ville hatt mulighet for å ansette, og teamet ditt kan enkelt skaleres opp eller ned gitt behovene du til enhver tid har i prosjektene dine.


Hvordan forberede deg for outsourcing av digital produktutvikling?

Hold deg oppdatert!

Få de nyeste artiklene fra 99x i innboksen din.