Sjekkliste for outsourcing av digital produktutvikling og software-programmering

Hvis du utvikler digitale produkter vet du at det å finne de virkelig gode digitale hodene, å bygge opp og vedlikeholde et fagmiljø hvor folk trives, og å ha et tech-miljø som er kjent med og kan nyttiggjøre seg relevant ny teknologi, er krevende.

En outsourcing-partner som har fokus på fag, folk og teknologiutvikling kan gi deg kjærkommen fleksibilitet gjennom produktuviklingssyklusen både på kapasitet og kapabiliteter. Du får tilgang til erfarne mennesker med topp kompetanse. Samtidig frigjør du kapasitet hos dine egne ansatte så de kan gjøre det de er best på og som skaper mest verdi for selskapet.

Outsourcing av tjenester innen IT-utvikling er omdiskutert. Noen elsker det, andre har ikke lykkes med det selv, eller har hørt om selskaper med dårlige erfaringer på området.

Det er mange grunner til det, og årsakene ligger noen ganger hos deg selv som kunde og noen ganger hos selskapet du sourcer fra.

Vurderer du outsourcing, er det viktig å få oversikt både over hvilke behov du har for outsourcingen, og hvilke tjenester outsourcings-partneren du skal inngå et samarbeid med leverer.


Vi har laget en sjekkliste for outsourcing av software- og produktutvikling som inneholder de viktigste temaene du må sjekke, som blant annet:

 • Har du den riktige bestillerkompetansen og har du kartlagt behovet for ressurser internt?
 • Kan outsourcingspartneren din hjelpe deg med kartlegging av dine behov?
 • Hva slags rådgivning kan outsourcingspartneren din bidra med?
 • Kan outsourcingspartneren din hjelpe deg med spesifikasjoner og dokumentasjon?
 • Hvordan samhandler du med et outsourcet team?
 • Hvordan er turnover av ansatte hos outsourcingspartneren?
 • Har outsourcingspartneren kulturell forståelse?
 • Hvordan jobbe med et distribuert team?
 • Har outsourcingpartneren din et langsiktig perspektiv?
 • Er outsourcingspartneren din fleksibel?
 • Har outsourcingspartneren en enkel onboardingsprosess?
 • Hvilke sertifiseringer har outsourcingspartneren din?
 • Hvilken kunnskap har outsourcingpartneren om GDPR-compliance og sikkerhet?

Sjekkliste for outsourcing av digital produktutvikling og software-programmering

Hold deg oppdatert!

Få de nyeste artiklene fra 99x i innboksen din.