SuperOffice: Innovasjon tuftet på 30 års teknologiarv

SuperOffice har vært markedsledende innenfor CRM i Europa siden starten for over 30 år siden. Med tung teknisk arv i bagasjen er CRM-selskapet fortsatt ledende i Norge og har en sterk posisjon i Europa – godt hjulpet av 99x.

På tross av 30 år med teknologiske utfordringer, og til tross for hard konkurranse fra globale aktører – SuperOffice er fortsatt synonymt med state-of-the-art CRM (Customer Relationship Management - kundekontaktsystem). Nummer-én-posisjonen i det norske markedet er ubestridt, og posisjonen i Europa er fortsatt solid.

Hvorfor står SuperOffice så sterkt?

Utviklingsdirektør Guttorm Nielsen peker på ideen som SuperOffice ble tuftet på, og som fremdeles er CRM-selskapets ledestjerne. Ideen stammer opprinnelig fra SuperOffice-gründer Une Amundsen. På begynnelsen av 1990-tallet ville han lage et system som ga struktur rundt salg og som ga selgerne et brukervennlig og effektivt verktøy i arbeidet med salg, markedsføring og kunder generelt. På den tiden var dette faktisk disruptive tanker og ga SuperOffice massiv oppmerksomhet. Interessen første til salg av tusenvis av CRM-systemer – før begrepet fantes.

Det var morsomme tider. CRM-begrepet kom først på 2000-tallet. Før det var det knapt noen som skjønte hva vi egentlig drev med. Selger dere kontorutstyr? Selger dere papir? Slike spørsmål fikk vi stadig vekk, mimrer Nielsen.

Uansett, kundene strømmet til og i 1997 ble SuperOffice også notert på Oslo Børs. I løpet av det første tiåret fikk selskapet om lag 8.000 kunder.


"At vi hadde et dedikert testteam fra 99x ga oss trygghet på at vår programvare var robust og holdt høy kvalitet."
Guttorm Nielsen, SuperOffice

2000-tallet satte fart på skymigrasjon

Med det nye årtusenet kom en ny konkurrent på banen; Salesforce, verdens første SaaS-system. Det vil si programvare levert som en tjeneste via internett. SuperOffice så tidlig kraften i den nye leveransemodellen for programvare. Den skulle imidlertid ta 10–15 år før denne leveransemodellen var bredt akseptert hos kundene og i hele denne perioden var den teknologiske strategien å kunne levere SuperOffice programvare både on-premise (server-basert) og som en tjeneste i skyen (SaaS). Selskapet hadde jo mange tusen fornøyde kunder kjørende på on-premise-versjonen av SuperOffice. Dilemmaet var hvordan skulle man yte god service til eksisterende kunder, samtidig som SuperOffice ble utviklet som en skytjeneste fra grunnen av?

I overgangsfasen måtte vi vedlikeholde og utvikle to systemer. Hjelpen kom fra 99x som sto for testing og kvalitetssikring av skyversjonen av SuperOffice. Jeg husker vi tenkte «Wow! Disse folkene vet virkelig hva de driver med!» At vi hadde et dedikert testteam fra 99x ga oss trygghet på at vår programvare var robust og holdt høy kvalitet, sier Nielsen i SuperOffice.


Vil du vite mer om hvordan 99x kan hjelpe din bedrift med å komme raskt i markedet med moderne IT-løsninger? Ta kontakt med oss!

Samarbeidet med 99x startet med rådgivning, men det ble raskt utvidet og formalisert.

– Det har vært et produktivt samarbeid som har bidratt til en kontinuerlig forbedring av vår programvare, fortsetter utviklingsdirektøren.

Før samarbeidet med 99x ble formalisert, prøvde SuperOffice seg med outsourcingspartnere i Ukraina og India.

– Det åpnet øynene våre for hvor viktig nærheten vi følte med teamet på Sri Lanka var. I India følte vi oss veldig små. Alt var så industrialisert. Det er mange forskjeller mellom Norge og Sri Lanka, men det er også likheter når det gjelder struktur, tilnærming og kultur. Det har gjort at offshoringen til 99x fungerer godt, sier Nielsen og legger til:

– I dag, 15 år senere, har vårt team hos 99x fullstendig omfavnet den grunnleggende ideen bak SuperOffice, og flere har jobbet med oss i over ti år.

– Hva er dine viktigste erfaringer etter mange år med offshoring?

– Man må investere i samarbeidet og partnerskapet og ha folk på begge sider som jobber med det. Det viktigste er ikke å sette de beste utviklerne eller de beste arkitektene på oppgavene, men å ha folk på begge sider som er forpliktet til å bygge sterke relasjoner og bygge bro over fysiske og kulturelle forskjeller mellom teammedlemmene. Relasjonene trenger kontinuerlig pleie og oppmerksomhet fra begge parter. Overser man dette, vil samarbeidet gradvis skrante. Vi er jo i «relasjonsbransjen» selv, så dette tok vi alvorlig fra første stund. Enten det gjelder ekteskap, venner eller forretningsforbindelser er investering i relasjonen fundamentet i vellykkede forhold, svarer utviklingsdirektør Nielsen i SuperOffice.

superoffice facts infographic

Her kan du lese om hvordan vi har hjulpet noen av våre andre fornøyde kunder.

Her kan du lese om våre løsninger.

Avtal et møte med oss for å vite mer om hvordan 99x kan hjelpe med å utvikle moderne og gode IT-løsninger.