4Subsea

Innovative digitale løsninger for offshore-energi

4Subsea et er norsk teknologiselskap som blei etablert i 2007. Selskapet er en ledende leverandør av teknologi og tjenester som hjelper operatører med å optimalisere energiproduksjonen fra undersjøiske olje- og gassfelt og offshore vindparker. 4Subsea kombinerer domeneekspertise med dataanalyse, autonome sensorer og digitale tjenester for å maksimere levetiden til eiendeler, redusere driftskostnader og optimalisere fremtidige prosjekter gjennom datadrevet design.

4Subseas systemer gir kritisk beslutningsstøtte til energileverandører, noe som muliggjør levetidsforlengelse av eiendeler og driftsoppetid, og redusere risiko og kostnader.


Innovasjonsdrivere

99x sine 4Subsea-team jobber med kjernesystemene og er organisert i to team; Marine Operations og Subsea Asset Integrity Management.

Marine Operations-teamet

Teamet utvikler en frontend web-komponent som gir operatørene sanntids beslutningsstøtte slik at de kan fatte innsiktbaserte beslutninger. Dette inkluderer detaljert informasjon om vær, vind og sjø-forhold frem i tid.

Subsea Asset Integrity Management-teamet

Teamet utvikler flere front-end web-komponenter for sanntids asset management-overvåking og operasjonell planlegging. Disse gir innsikt i hvilke ventiler som brukes, diagrammer med sanntids-status så vel som operasjonelle planleggingsverktøy.

Tech-stacks

Tech-stackene som brukes av 99x sine 4Subsea-team er blant annet Angular 14, Prime Ng, .NET 7, Node JS, Python, og Windows Azure.

La oss snakke om produktet ditt

Vi elsker å involvere oss med nye kunder og samfunnet vårt. Hvis du har en forespørsel om å bygge digitale produkter eller andre spørsmål, ta kontakt!​

Dag Honningsvåg

Styreleder

Kari Bente Skarbø

Direktør forretningsutvikling