Aspit

Ledende på digitale helsetjenester

Aspit AS er en ledende leverandør av teknologiske løsninger innen helsesektoren i Norge. De lanserte landets første skybaserte elektroniske pasientjournalløsning for over 10 år siden. Aspit fokuserer på kontinuerlig utvikling for å levere de mest moderne helseløsningene.

Det er i dag i ferd med å gå til markedet med landets første 5. generasjons medisinske journal-/klinikksystem.

I 2017 tok Aspit den dristige beslutningen om å skrive om hele produktserien for å være klar for 2020-årene – deres mest betydelige investering hittil – og det er her 99x kom med på laget.


En leder innen skybaserte helseløsninger

Norges mest teknologisk avanserte elektroniske pasientjournal- og pasientstyringsløsning
0
praktiserende leger

bruker Aspit-produkter

0
år

med leveranse av banebrytende e-helseløsninger

Ikke en nybegynner innen offshoring

Selv om Aspit ikke er ny på outsourcing, fikk de utfordringer med leveranseforventningene hos sine leverandører, men hadde begrensede ressurser til å fortsette den teknologiske fornyelsen selv.

Trengte en produktrådgivningstankegang

Aspit henvendte seg til 99x for å løse disse problemene. 99x-teamet hjalp Aspit med å visualisere sluttproduktet og viste kontinuerlig fremdrift gjennom sin velutviklede leveranseprosess, noe som var et stort pluss for Aspit gjennom hele utviklingen

En produktpakke klar for 2020-årene

Det 26-personers sterke 99x-teamets første fokus var å gjenskape de eksisterende funksjonene i den eldre applikasjonen. Dette er fullført, og de jobber for tiden med forbedringer og ekstra verdi i systemet.

Ta de riktige kampene

«Jeg ser 99x-staben som sosialt ansvarlige krigere, som kjemper de riktige kampene, på riktig måte og av riktige grunner.»

Dag Helge Haslekås, gründer, tidligere eier og administrerende direktør i Aspit

La oss snakke om produktet ditt

Vi elsker å involvere oss med nye kunder og samfunnet vårt. Hvis du har en forespørsel om å bygge digitale produkter eller andre spørsmål, ta kontakt!​

Dag Honningsvåg

Styreleder

Kari Bente Skarbø

Direktør forretningsutvikling