BUSdata

Muliggjøring av kjøretøyinspeksjon gjennom Big Data-arkitektur

BUS AS er en mangeårig kunde av 99x. BUS har utviklet og administrerer en programvareplattform som sporer bilservice-registre i Norden. BUS satt på over tre tiår med bilservice-data, og ønsket at 99x sine Big Data-eksperter skulle finne en digital løsning som på bakgrunn av historiske data kunne gi prediksjoner på sannsynlige defekter basert på bilmerke/ modell og årsmodell.

Målbildet var at prediksjonene skulle hjelpe verkstedteknikere å redusere inspeksjonstiden, samt å gi kjøpere av bruktbiler innsikt i de potensielle defektene bilen kunne ha.

Utrullingen av denne prediktive tjenesten gjorde det mulig for BUS AS å profitere på flere tiår med data og gi merverdi til brukerne av programvareplattformen.


Identifisere optimale verktøy og miljøer

For å lage denne prediktive tjenesten for BUS, måtte 99x identifisere de riktige verktøyene og det rette miljøet for å vurdere en så stor datamengde, utføre "datarensing" av millioner av oppføringer for å rette opp i uoverensstemmelser, gjennomføre detaljert testing og kvalitetssikring av datasettene, datamodellen osv.

Utrulling av prediktive tjenester

99x' Big Data-team var i stand til å skape betydelig ny IP for BUS på tvers av en rekke fagområder som personvernrettet databehandling, statistisk analyse, maskinlæring, cloud computing og Big Data QA.

Tilpasning til de nyeste teknologiene

99x' R&D-team jobber tett med de nyeste teknologiene for å finne gode måter å integrere dem på i sanntids forretningsløsninger.

Teamkompetanse

"Vi ser det som vår misjon å tilby kraftfulle applikasjoner som fremmer kvalitet og nøyaktighet på kjøretøyinspeksjoner og -innbytte. 99x' Big Data-team har en ekspertise som har vært avgjørende for å plassere BUS helt i forkant på denne type løsninger."

Lauren Høivik, produktutviklingsleder

La oss snakke om produktet ditt

Vi elsker å involvere oss med nye kunder og samfunnet vårt. Hvis du har en forespørsel om å bygge digitale produkter eller andre spørsmål, ta kontakt!​

Dag Honningsvåg

Styreleder

Kari Bente Skarbø

Direktør forretningsutvikling