Våre styrker

Vi er spesialister på digitale produkter. Vi bygger produkter og kun produkter. Sammen med kundene våre har vi lansert over 150 vellykkede digitale produkter globalt. Denne erfaringen har gitt oss førstehånds kunnskap i å konseptualisere et vinnende produkt basert på din gode idé.

Tilpasning av løsning til problem

Det er bortkastet tid å løse et problem som ikke eksisterer! En viktig del av produktkonseptet er å definere problemet, personprofiler og «pain-points», viktigste merverdi og den bærekraftige forretningsmodellen. Når løsningsalternativer er skissert, bidrar prototyper med liten funksjonalitet i den tidlige testingen av om problemløsningen passer.

Lanseringsstrategi

Produktutviklingsteam må jobbe med begrensninger som tid, penger og andre ressurser. Lanseringsstrategien din må identifisere muligheten for å lansere et vinnende produkt mellom de identifiserte begrensningene. Estimering, mulighetsstudier og leveranseplaner er viktige elementer i en lanseringsstrategi.

Konseptvalidering

Jo raskere vi lærer, jo lavere blir kostnadene for endring. Enkle netteksperimenter, klikkbare engangsprototyper, brukerforskning og vitenskapelige analysemetoder er verdifulle verktøy for å validere produktkonseptet før den reelle utviklingen begynner.La oss snakke om produktet ditt

Vi elsker å involvere oss med nye kunder og samfunnet vårt. Hvis du har en forespørsel om å bygge digitale produkter eller andre spørsmål, ta kontakt!​

Dag Honningsvåg

Styreleder

Kari Bente Skarbø

Direktør forretningsutvikling