ISO 9001

ISO 27001

ISO 27701

Kvalitetsstyringssystem (QMS)

  • ISO 9001-basert QMS består av 7 kvalitetsprinsipper.
  • Kundefokus, lederskap, engasjement, prosesstilnærming og kontinuerlig forbedring danner fundamentet for kvalitetsstyringssystemet.

Personvernstyringssystem

  • ISO 27701-basert PIMS har 49 personvernkontroller direkte knyttet til EU-GDPR. Dette omfatter alle funksjoner og avdelinger i 99x.
  • ISO 27701 er en utvidelse av ISO 27001 og er derfor tett knyttet også til informasjonssikkerhet.

Informasjonssikkerhetsstyringssystem

  • ISO 27001-basert ISMS har 114 informasjonssikkerhetskontroller som er implementert på tvers av ulike funksjoner og avdelinger i 99x.
  • Hele styringssystemet er basert på tre sikkerhetsprinsipper – konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.

Management Review av prosesser

  • Ledelsen i 99x vurderer statusen på prosesstyringssystemet hver sjette måned basert på management rapporten som leveres av selskapets Process Manager.
  • I denne vurderingen identifiserer ledelsen muligheter for forbedring, ekstra ressursbehov og andre nødvendige endringer.

Interne og eksterne prosess-reviews

  • Alle software engineering-team og støtteavdelinger gjennomgås og vurderes av et internt team hver sjette måned. Resultatene dokumenteres og brukes til prosessforbedringer.
  • DNV gjennomfører eksterne revisjoner hver sjette måned for å re-sertifisere prosesstyrings-systemet (PMS) målt mot kravene i ISO 9001, ISO 27001 og ISO 27701.

La oss snakke om produktet ditt

Vi elsker å involvere oss med nye kunder og samfunnet vårt. Hvis du har en forespørsel om å bygge digitale produkter eller andre spørsmål, ta kontakt!​

Dag Honningsvåg

Styreleder

Jan-Tore Wollan

Direktør forretningsutvikling