99x: Fremmer kvinner i tech

Online undervisning fungerer!

Jeg må skrive dette!

Fremtidens muligheter