Enkel onboarding

Vi forstår viktigheten av din tid og investering. Det er enkelt å komme i gang, takket være vår enkle og ukompliserte onboarding-prosess. Vi begynner i det små med et kjerneteam som senere bidrar til skaleringen av engasjementet. Vi minimerer risikoen og sikrer at det er verdiskapning i engasjementet fra starten av.
Les mer

Den riktige teknologien

Vi samarbeider med produkteiere og bedrifter som ønsker å forvandle sine eksisterende tilbud eller forretningsmodell til et digitalt produkt eller en digital plattform. Vi evaluerer kundens forretningsmodell og vurderer produktets verdiforslag og vi fungere som en integrert del av organisasjonen i utviklingen og lanseringen av produktet.
Les mer

Fleksibel prosess

Vi mener at prosessen bestemmer brukervennligheten, kvaliteten og forutsigbarheten knyttet til et produkt, spesielt når vi samarbeider eksternt. Vår modenhetsmodell for leveranser har blitt forbedret med våre erfaringer med å bygge over 150 effektive digitale produkter sammen med kundene våre.
Les mer

Skandinavisk kultur

Vi mener at kulturell kontakt er viktigere enn teknisk kontakt. Dette er den eneste måten en produktutviklingspartner kan skape forståelse og kunnskap om din virksomhet på. Etter å ha jobbet med skandinaviske engasjementer i 15 år har vi tatt i bruk mye av den nordiske tankegangen, og dermed har 99x utviklet en kultur med høy tillit, liten formalitet og åpenhet som gjenspeiler kulturen til de skandinaviske selskapene vi jobber med.
Les mer

La oss snakke om produktet ditt

Vi elsker å involvere oss med nye kunder og samfunnet vårt. Hvis du har en forespørsel om å bygge digitale produkter eller andre spørsmål, ta kontakt!​

Dag Honningsvåg

Styreleder

Jan-Tore Wollan

Direktør forretningsutvikling