Cutting edge-teknologier

Hold deg oppdatert på de raske teknologiske endringene innen cloud computing, AI, IoT, data science m.m. La oss hjelpe deg å navigere i det stadig mer fragmenterte markedet og velge de teknologier som er riktige og gir dine digitale produkter nødvendige konkurransefortrinn.

Forskning og utvikling (R&D)

La våre R&D-team istandsette deg til å ta i bruk ny teknologi og samtidig redusere risiko. Våre dedikerte R&D-team støtter deg med kapabiliteter og kapasitet i den eksplorative R&D-fasen.

De beste tech-ekspertene med nødvendig erfaring

Våre medarbeidere har både bredde- og dybde-ekspertise, og har lang erfaring med implementering. I 99x har vi en delingskultur hvor erfaringsutveksling, mentoring, coaching og spesialisering er satt i system for å skape fremtidens bransjeeksperter.

Anerkjente praksiser, prosesser og standarder

Vi er early adopters av det beste innen software-utvikling, produktarkitektur, DevOps og sikkerhet. Vi gjennomfører jevnlig Product Health Reviews basert på et omfattende rammeverk for vellykket digital produktutvikling - Winning Product-metodikken.

La oss snakke om produktet ditt

Vi elsker å involvere oss med nye kunder og samfunnet vårt. Hvis du har en forespørsel om å bygge digitale produkter eller andre spørsmål, ta kontakt!​

Dag Honningsvåg

Styreleder

Jan-Tore Wollan

Direktør forretningsutvikling