Prosesstilpasning

Prosessen er kjernen i alt vi gjør, men det betyr ikke at «en størrelse passer alle». Vi er svært fleksible i prosesstilpasningen vår og implementerer beste praksis som vi har lært gjennom årene.

Modenhetsmodell for leveranser

Vår modenhetsmodell for leveranser kommer fra våre erfaringer gjennom årene ved å bygge over 150 digitale produkter. Vi oppmuntrer teamene våre til å følge prosessen som passer dem best uten at det går på bekostning av leveransen, for å gi best mulig resultat.

Jevnlige prosessgjennomganger

Teamene er satt sammen med tilgang til spesialiserte personer som er i stand til å gjennomgå og validere alle viktige beslutninger på tvers av alle fagområder innen produktutvikling. Videre gjennomgår hvert team en kvartalsvis helsegjennomgang som en del av leveranseadministrasjonens gjennomganger.

Samsvar

Vi er en ISO 27001- og ISO 9001-sertifisert organisasjon. Vi blir revidert to ganger internt og en gang eksternt per år av DNV for å opprettholde disse sertifiseringene. Prosjektteamene har myndighet til å organisere sine samsvars- og styringsaktiviteter.



La oss snakke om produktet ditt

Vi elsker å involvere oss med nye kunder og samfunnet vårt. Hvis du har en forespørsel om å bygge digitale produkter eller andre spørsmål, ta kontakt!​

Dag Honningsvåg

Styreleder

Kari Bente Skarbø

Direktør forretningsutvikling