Våre styrker

Lansering av digitale produkter er mer krevende enn å bygge bedriftsapplikasjoner. Vi har levert over 150 produkter med suksess i markedet de siste 15 årene. Denne erfaringen har ført til en kunnskapsbase for beste praksis som dekker både konstruksjon og produktledelse for å bygge kraftfulle digitale produkter.

Erfaringsbasert utvikling

Basert på våre erfaringer har vi identifisert åtte livssyklustrinn for et effektivt produkt, med avgjørende strategiske aktiviteter for hvert trinn. Disse forskjellige aktivitetene spenner over ulike interesseområder, som alle er rettet mot suksessen til produktet.

Gå til området for vinnende produkter

Optimal teknologitilpasning

Vi matcher den riktige teknologien med produktets ambisjoner om å forbedre avkastningen som støtter din foretrukne teknologi-stack.

  • Frontend (React, Angular, Vue.js)
  • Backend (.Net, Node, Java, Python)
  • PaaS (AWS, Google, Azure)
  • Mobilapper (Android, iOS, hybrid)

Gjennomgang av produktet

Vi gjennomfører regelmessige produktvurderinger for å måle nivået av samsvar med beste praksis innen produktutvikling. Vi dekker blant annet dimensjoner som brukeropplevelse, forretningssamsvar, produktledelse og ingeniørkompetanse. Dette gir innsikt til alle interessenter om fremdriften av produktet og hvilke forbedringer som trengs.La oss snakke om produktet ditt

Vi elsker å involvere oss med nye kunder og samfunnet vårt. Hvis du har en forespørsel om å bygge digitale produkter eller andre spørsmål, ta kontakt!​

Dag Honningsvåg

Styreleder

Kari Bente Skarbø

Direktør forretningsutvikling