Åpenhet

Alle ledere i selskapet er dypt engasjert i virksomheten, de holdes løpende informert om utviklingen, samtidig som vi involverer dem i viktige beslutninger. Alle ansatte oppdateres jevnlig med økonomiske resultater, leveransestatus, kundetilfredshet og andre viktige forhold.

Åpen kommunikasjon

Vi har en kultur med «ledere uten titler», som vises gjennom et lett tilgjengelig lederteam der hver persons mening verdsettes. Alle ansatte oppfordres til å ta ordet, uavhengig av deres rolle eller tittel

Kultur med høy tillit

Vi tror at tillit er grunnlaget for det gode forholdet mellom vår ledelse, ansatte og kunder. Ansatte får frihet og fleksibilitet til å nå sine mål innenfor en støttende teamkultur, og våre kunder får jobbe med høyt motiverte mennesker.

Flat struktur

Vi har en flat organisasjonsstruktur som går på tvers av alle klient- og tjenesteteam. Tverrfunksjonelle team opprettes for å lede ulike initiativ med åpen og direkte kommunikasjon mellom bidragsytere.La oss snakke om produktet ditt

Vi elsker å involvere oss med nye kunder og samfunnet vårt. Hvis du har en forespørsel om å bygge digitale produkter eller andre spørsmål, ta kontakt!​

Dag Honningsvåg

Styreleder

Kari Bente Skarbø

Direktør forretningsutvikling