Skandinavisk kultur

Vi mener at kulturell kontakt er viktigere enn teknisk kontakt. Dette er den eneste måten en produktutviklingspartner kan skape forståelse og kunnskap om din virksomhet på. Etter å ha jobbet med skandinaviske engasjementer i 15 år har vi tatt i bruk mye av den nordiske tankegangen, og dermed har 99x utviklet en kultur med høy tillit, liten formalitet og åpenhet som gjenspeiler kulturen til de skandinaviske selskapene vi jobber med.