Partnerhenvisningsprogram

Bli en salgspartner
for 99x​​​

Tjen sammen med 99x sine kraftige digitale ingeniøregenskaper.Til 99x verdsetter vi kraften i samarbeid og er glade for å tilby et salgspartnerprogram som gir en mulighet til å tjene betydelige belønninger ved å introdusere potensielle kunder til 99x.​

Partner Referral ProgamHvordan det fungerer

Tjen ved å henvise

For hver vellykket avtale du presenterer for oss, har du rett på et lukrativt insentiv på den månedlige fakturerte verdien.

Fleksibilitet for å tilføre verdi

Som vår partner har du friheten til å selge dine timer/tjenester direkte til kunden etter behov, og tilby deg ytterligere fordeler fra partnerskapet.

Vår forpliktelse til deg

Vi forstår verdien av din tid. Vi tar ansvar for forhåndssalgsaktivitetene når leadet er henvist, og minimerer tiden og innsatsen fra din side. ​

Klar til å samarbeide med oss?

Ta kontakt. La oss jobbe sammen.​

Ofte stilte spørsmål


Hvem kan være en del av 99x sitt henvisningsprogram?

Enhver enkeltperson kan være en del av salgspartnerprogrammet. Markedene vi fokuserer på er imidlertid Norge, Sverige, Finland, Danmark, Storbritannia, Tyskland, USA/Canada, Singapore, Malaysia og Australia. Bare potensielle kunder som er innenfor disse markedene vil bli utforsket.


Hvor lenge er dette samarbeidet gyldig?

Partneren vil inngå avtalen ved å signere et Memorandum of Understanding (MOU) med 99x for å delta i programmet. MOUen skal begynne på ikrafttredelsesdatoen og skal forbli i kraft inntil den sies opp av en av partene med 30 dagers skriftlig varsel. Oppsigelse vil ikke påvirke betalingen av provisjoner for avtaler som allerede er inngått, dvs. introdusert før oppsigelsesdatoen. Provisjonsbetalingene for slike avtaler vil fortsette som avtalt.


Hvor ofte og når betales provisjonen?

For hver vellykket avsluttet avtale som er et resultat av et kundeemne introdusert av deg, vil 99x betale deg en prosentandel av den totale verdien av fakturaene som er oppgitt av tjenesteleverandøren for det spesifikke prosjektet, i løpet av de første 12 månedene av engasjementet. Provisjonen vil bli utbetalt innen 15 dager etter 99x mottak av betaling fra klienten.

Provisjonsbetalingene vil være i to former avhengig av kontraktens art. For fastpris/tidsbestemte engasjementer vil kunden bli fakturert til definerte milepæler og provisjonene vil bli utbetalt når disse milepælene er nådd.

For Time & Material-engasjementer vil 99x fakturere kunden månedlig og du vil motta provisjonen månedlig i 12 måneder, fra oppstart av engasjementet.


Hvem skal håndtere kontrakt og fakturering?

Dette vil eies av 99x, men du vil holdes oppmerksom på fakturerte beløp/betalingsmilepæler fra starten. 99x vil initiere og holde prosjektkontrakten direkte med kunden.


Hvor mange kontakter kan jeg referere til 99x?

Det er ingen grense for antall introduksjoner! Den må imidlertid være i geografiene nevnt tidligere og vil være kvalifisert for relevans med 99x.


Hvilket markedsføringsmateriell er tilgjengelig for å promotere programmet?

99x vil gi sikkerhet som firmaprofil, tjenester, casestudier og annet nødvendig materiale. Som angitt tidligere, vil 99x investere i forhåndssalgsaktiviteten for å gi deg det nødvendige materialet.


Hvordan sporer jeg statusen til henvisningene mine?

Du kan finne ut statusen til henvisningene dine ved å sende e-post til Chrishan de Mel, Chief Marketing and Corporate Affairs Officer (chrishand@99x.io) 99x vil proaktivt holde deg oppdatert når leadet ditt konverteres til et fakturert engasjement.


Hvilke tjenester tilbyr 99x?

99x gir hele bredden av digitale produktingeniørtjenester på skyen. Disse inkluderer produktkonseptualisering, fullstack-utvikling, mobilapplikasjonsutvikling, skymigrering, brukeropplevelsesdesign og FoU-tjenester. Send en e-post til Prasath (prasathm@99x.io) eller Chrishan (chrishand@99x.io) for å få hjelp i denne forbindelse.La oss snakke om produktet ditt

Vi elsker å involvere oss med nye kunder og samfunnet vårt. Hvis du har en forespørsel om å bygge digitale produkter eller andre spørsmål, ta kontakt!​

Dag Honningsvåg

Styreleder

Chrishan De Mel

CMO