Nordeca

Oppgradering av en eldre GIS-plattform

Nordeca er et ledende geografisk informasjonsselskap i Norden, og en av de største leverandørene av geografiske data i Norge.

Hovedproduktet – en GIS-portefølje kalt «Nordeca Insight» – gjør det mulig for administrativt ansatte og ledere å samle markedsinnsikt om et bestemt geografisk område i Norge.

Plattformen har et brukervennlig og komplett verktøy for analyse, beslutningsstøtte, rapportering og oppfølging, og leverer unik markedsinnsikt i en visuell kartbasert analyseløsning.


Full modernisering

For flere år siden trengte Nordecas viktigste nettportal en oppgradering, med flere funksjoner og drevet av nyere teknologi. Forbedring av produktets totalopplevelse var også et aspekt de håpet å oppnå.

Sammensmelting av ny teknologi med en god brukeropplevelse

99x ble brakt inn for å implementere dette. 99x-utviklerne og UX-teamet jobbet sammen for å modernisere portalens utseende og brukergrensesnitt.

Strømlinjeformede prosesser

Utviklerne arbeidet også med å effektivisere Nordecas prosess og foreslo utviklingsmetoder som Agile og Scrum.

Syv års engasjement

Engasjement varte i over syv år, med de norske og srilankiske teamene i tett samarbeid for å utvikle nye funksjoner som Nordecas analysefiltrerings- og dataleverandørmodul, og holde produktet fremtidsrettet og relevant for dagens marked.

La oss snakke om produktet ditt

Vi elsker å involvere oss med nye kunder og samfunnet vårt. Hvis du har en forespørsel om å bygge digitale produkter eller andre spørsmål, ta kontakt!​

Dag Honningsvåg

Styreleder

Jan-Tore Wollan

Direktør forretningsutvikling