Solwr

Digital transformasjon i retail og logistikk

Tidlig på 1980-tallet ble SOLWR grunnlagt på ideen om at logistikksystemer skulle gi noe nytt til brukere i en tid preget av papir- og listebaserte systemer. Denne visjonen har medført at SOLWR, helt fra begynnelsen har vært i forkant når det gjelder å tilby innovative tekniske løsninger for nordiske detaljhandels- og grossistbedrifter.

I dag er de ledende innen logistikkprogramvare og kombinerer mange års bransjekunnskap og teknisk ekspertise med banebrytende teknologi for å utvikle fremtidsrettede løsninger. De har nå gått inn med system for mobilitet og ser på hvilke muligheter Augmented Reality kan gi.

Da de så etter en samarbeidspartner for utvikling på sin nyeste plattform, tok SOLWR beslutningen om å velge offshoring. Et vellykket pilotprosjekt med 99x viste dem potensialet for vekst gjennom innovativ teknologi som IoT, kunstig intelligens, robotikk, osv.


Kompleks logistikk på enkelt vis

Utvikling av lønnsomme og unike handelsopplevelser på tvers av kanaler

En fremtidsrettet produktpakke

SOLWR får støtte fra ekspertisen hos den utenlandske utviklingspartneren, og implementerer en banebrytende ny produktpakke – TRACE – som består av lager-, ordre- og transportstyringssystemer.

Økt produktivitet

Beslutningen om å sette ut produktutviklingen har gjort det mulig for SOLWR å redusere tiden til markedet, øke produktiviteten og kunne bringe produktkonsepter til markedet gjennom POC-er og MVP-er.

Kontinuerlig voksende team

SOLWRs team hos 99x startet med 3 medlemmer og har vokst til 28 medlemmer i løpet av de to årene. Teamet består av arkitekter, fullstack-utviklere, frontend-spesialister og mobilutviklere (Android og IOS).

En verdifull partner

«99x har vært en verdifull partner for oss i en krevende vekstperiode for selskapet der vi måtte trappe opp raskt. Vi er både imponert og inspirert av hvordan 99x arbeider med kultur, kompetanse og innovasjon»

Merete Aaheim Alnes – Kulturminister, SOLWR

La oss snakke om produktet ditt

Vi elsker å involvere oss med nye kunder og samfunnet vårt. Hvis du har en forespørsel om å bygge digitale produkter eller andre spørsmål, ta kontakt!​

Dag Honningsvåg

Styreleder

Chrishan De Mel

CMO