Våre styrker

99x er godt posisjonert for å levere sentrale elementer i utviklingen og legge til rette for et miljø der fullstack-utviklere kan utnytte og opprettholde sine ferdigheter innen ende-til-ende applikasjonsutvikling og rask teknologiadopsjon. 99x har også en sterk lære- og delkultur.

Ende-til-ende applikasjonsutvikling

Utviklingsteamene våre jobber vanligvis med løsningen ende-til-ende. Dermed har de kontakt med alle tre nivåene i applikasjonen. Disse teamene bruker allerede språk og rammer som er viktige for fullstack-utvikling, for eksempel HTML/CSS, JavaScript, web-/mobilrammeverk og infrastruktur i skyen.

Rask teknologiadopsjon

Teamene våre er hele tiden på utkikk etter nye verktøy, språk og rammer som brukes i produktutvikling. Vi samarbeider med kunden for å ta dem i bruk for å øke verdien av produktet deres, slik at de kan gi en bedre brukeropplevelse til sine kunder.

Kultur for læring og deling

Kulturen vår oppfordrer utviklere til å lære ved å eksperimentere og dele dette på interne plattformer i et trygt miljø. Dette gjør at utviklerne våre kan «lære ved å gjøre» uten frykt for feil, og dermed bli bedre fullstack-utviklere.La oss snakke om produktet ditt

Vi elsker å involvere oss med nye kunder og samfunnet vårt. Hvis du har en forespørsel om å bygge digitale produkter eller andre spørsmål, ta kontakt!​

Dag Honningsvåg

Styreleder

Jan-Tore Wollan

Direktør forretningsutvikling