Big data - gjør forretning og data til en pengemaskin

Big Data er big business i vår stadig mer digitaliserte verden. Der hvor AI, maskinlæring og analyseverktøy er nøkkelen, er Big Data det enorme bankhvelvet med verdi og muligheter som nøkkelen åpner opp. Over det siste drøye tiåret har det vokst fra et konsept man hører om på seminarer, til en viktig faktor for å oppnå vekst og konkurransedyktighet i næringslivet.

Om en virksomhet jobber med eksterne data, samler inn sine egne, eller benytter en kombinasjon, er utfordringen den samme: Hvordan realisere det enorme vekstpotensialet i Big Data, og gjøre forretning og data til profitt?


Kunsten å finne gull i Big Data

Det Big Data er aller mest nyttig for, er å avdekke mønstre. Om det gjelder kundeadferd eller flaskehalser i produksjon eller logistikk, kan analyse av Big Data gi innblikk i hvilke deler av virksomheten som kan effektiviseres. Vi mennesker er selvfølgelig i stand til å identifisere problemer eller muligheter selv, men god bruk av Big Data-analyse kan hjelpe oss å se mønstrene mye tidligere, slik at problemer kan håndteres før de utvikler seg, og muligheter i markedet kan gripes før konkurrentene gjør det. Big Data gjør det altså mulig å ta viktige avgjørelser raskere, og med bedre presisjon enn om man kun baserer seg på menneskelig analyse og prediksjon.

Kunnskap er makt. Den som har mest data til hjelp og de rette verktøyene for å analysere dem, vil være den som ligger best an til å ta en ledende posisjon i markedet. Vil man holde seg konkurransedyktig, er man altså nødt til å sette seg inn i og forstå rollen Big Data har i forretningsverdenen. AI og maskinlæring vil fortsette å være viktige temaer man også bør lære om, men for å forstå disse, må man være klar over at Big Data er selve forutsetningen for deres funksjon og bruksområde.


Hvor kommer Big Data fra?

Som navnet antyder kan Big Data beskrives som en enorm ansamling av data, gjerne fra flere kilder, som har en større sammenheng. Typisk består disse dataene av kundeinformasjon samlet inn via forskjellige touchpoints og annen informasjon som samles inn fra virksomhetens forskjellige interne ledd, for eksempel logistikk. I tillegg kommer også data fra eksterne kilder som sosiale medier, markedstrender og andre utvendige påvirkningskrefter.

Over tid opparbeides det enorme mengder data som gjerne har lite eller ingen sortering. Å hente ut relevant og nyttig informasjon fra dem, og se sammenhengene mellom dem, blir dermed en altfor stor jobb til å gjøres manuelt. På grunn av mengdene data det er snakk om, er vi helt avhengige av sofistikerte digitale verktøy for å hente ut kunnskapen og anvende den på en effektiv måte.


Få grepet om Big Data med rett kompetanse

Selv om det er de større virksomhetene som genererer mest data å gå på, vil de fleste virksomheter kunne vinne på å benytte seg av Big Data for å øke omsetningen og redusere kostnader. Derimot er det ikke enkelt å finne ressursene du trenger for å sette opp og håndtere de systemene som skal samle inn og analysere dataene, især om du behøver å utvikle noe som er skreddersydd til eget selskap eller bransje.

Dersom du mangler de rette folkene til å utvikle, bruke og vedlikeholde et slikt system, er det på høy tid å vurdere et samarbeid med en outsourcing-partner som har den rette kompetansen. For systemer som samler og bruker persondata, må du også ha en partner med de rette sertifiseringene, slik at GDPR og andre reglement for håndtering av sensitive data følges. For at samarbeidet skal være ekstra smidig og smertefritt, er det klokt å velge en samarbeidspartner som har spesiell erfaring med å jobbe med norske bedrifter, og forstår hvordan norsk arbeidskultur fungerer.

99x sjekker alle disse boksene, og mer. Vi har tilgang på noen av de beste teknologene i på tre kontinenter med erfaring innen Big Data, maskinlæring og andre teknologifelter. I et samarbeid med 99x, får du et fast grep på Big Data, og gir virksomheten det faglige løftet som trengs for å ta neste steg mot vekst. Book gjerne et møte med oss og fortell oss hva du trenger - Vi kan være din nøkkel til Big Data.

Hold deg oppdatert!

Få de nyeste artiklene fra 99x i innboksen din.