Hva er outsourcing, offshoring og nearshoring av produktutvikling?

Lurer du på hva begrepene offshoring, outsourcing og nearshoring innebærer? Disse tre ordene brukes gjerne litt om hverandre, men er uttrykk for tre ganske forskjellige måter å organisere selskapers tilgang til ressurser.

Hva er outsourcing?

Outsourcing er en sammenslåing og forkortelse av de engelske ordene “outside resourcing”. På engelsk benyttes ofte subcontracting om outsourcede ressurser, og selskapet som er ansvarlig for disse ressursene kalles subcontractor.

Outsourcing innebærer å overføre arbeid til en tredjepart. Det handler med andre ord om å leie inn eksterne ressurser til å levere tjenester. Tredjeparten kan befinne seg i samme land, et annet land i samme verdensdel, eller i et annet land i en annen verdensdel enn der selskapet ditt er.


Det er mange grunner til å velge outsourcing som strategi.

En vesentlig grunn kan være at det er utfordrende å identifisere, tiltrekke, ansette og beholde fagekspertisen du har behov for. Dette er ofte hovedgrunnen til at teknologiselskaper som jobber med digitale produkter og plattformer, altså softwareutvikling, benytter seg av outsourcingstjenester.

En annen viktig grunn er fleksibiliteten det gir både når det gjelder kapabiliteter og kapasitet. Du får tilgang til akkurat de ressursene du trenger når du trenger dem uten å måtte ansette dem selv, og kan source ekstra arbeidskraft når prosjektet har arbeidsintensive topper.

Dette reduserer dine kostnader tilknyttet rekruttering og onboarding av nye medarbeidere samtidig som det reduserer risiko ved at du ikke er overbemannet i mindre arbeidsintensive perioder. Det muliggjør også at du kan frigjør egne ansattes tid slik at de kan konsentrere seg om det de er best på og som skaper mest verdi for selskapet ditt.

Sourcing av tjenester reduserer risiko siden sourcing-partneren din bærer ansvaret for å ansette, onboarde, videreutvikle, lønne og sine medarbeidere, mens du som kunde kun leier inn eller kjøper tjenester i en avtalt periode.

Fordelene med outsourcing er mange, og gjort riktig er det kostnadsbesparende for selskapet ditt.


hva er offshoring


Hva er offshoring?

Offshoring betyr at du flytter arbeidsplasser og virksomhet til et annet land som ligger et stykke unna deg. Oftest et land hvor kostnadsbildet er lavere eller tilgangen til de ressursene du trenger høyere. Når du offshorer, relokaliserer du arbeidsplasser til et annet land.

Begrepet brukes utelukkende når arbeidsplasser flyttes til utlandet, ikke ved relokalisering til andre steder i Norge.

De senere år har vi eksempelvis sett en økende trend hvor kunde- og servicesenter flyttes til utlandet. Dette er klassisk offshoring.

Ved offshoring er de som utfører jobben ansatt i selskapet ditt.

Noen av fordelene ved offshoring er at du ikke trenger å forholde deg til norske regler og reguleringer, men dét landets gjeldende regler og reguleringer som du velger å offshore hele eller deler av virksomheten til. Det kan eksempelvis være andre krav til minstelønn, arbeidstid, sosiale omkostninger og andre lovreguleringer som er spesielt omfattende i Norge. For selskapet ditt kan det medføre lavere kostnader.

En annen fordel med offshoring er at etablering i et annet land kan hjelpe deg å åpne et nytt geografisk marked. Å ha kontorer i et annet land gir en helt annen nærhet til markedet og gjør det ofte smidigere å samarbeide med det lokale markedets partnere og kunder.


Hva er nearshoring?

Nearshoring tilsvarer er et underbegrept av offshoring, og brukes når arbeidsplasser flyttes til et land i nærheten istedenfor et land langt borte. Fordelene er omtrent de samme som ved offshoring, og i tillegg er ofte de kulturelle og tidssonemessige ulikhetene mindre.

Eksempelvis kalles det nearshoring når et selskap velger å opprette callsenter i Sverige, og offshoring når det opprettes i India.


Oppsummering

Det finnes flere måter å ha eller hente inn ekstern kompetanse på, og begrepene kan være forvirrende. Outsourcing handler om å leie inn eksterne ressurser for å løse en oppgave. Offshoring handler om å flytte arbeidsplasser utenlands, ofte for å få ned kostnadene. Nearshoring er et underbegrep av offshoring, og handler om å flytte arbeidsplasser til et land som ligger i nærheten av morselskapet.

Hver av de tre tilnærmingene har både fordeler og utfordringer, og hvilken tilnærming som passer deg best er avhengig av hvilke behov selskapet ditt har på kort og lang sikt.


Hvordan forberede deg for outsourcing av digital produktutvikling?

Hold deg oppdatert!

Få de nyeste artiklene fra 99x i innboksen din.