Hva kan du gjøre for å sikre deg den avanserte digitale kompetansen du behøver i selskapet ditt?

Det er økende behov for digitale talenter på verdensbasis. Opplæring og utvikling av teknologiske hoder gir deg et konkurransefortrinn.

Det utvikles flere og flere digitale produkter - bare tenk på alle app´ene og de ulike digitale flatene du er i kontakt med i løpet av en dag. Dette er ting som de fleste av oss etterhvert tar som en selvfølge og som få tenker over at noen har laget.

For å lage digitale produkter kreves høy teknologisk kompetanse innen alt fra softwareutvikling, tekniske arkitektur, testing til UX og en rekke andre digitale fagdisipliner. Teknologene er i senter av den digitale produktutviklingen, og de må kunne samarbeide tverrfaglig med f.eks salg, kundeservice, markedsavdelingen og andre for at det digitale produktet skal bli en suksess.

Høykompetente teknologer er mangelvare

Etterspørselen etter teknologer og digitale talenter er økende, mens tilgangen på de som har den rette kompetansen er stabilt lav. På verdensbasis er det stor mangel på talenter innen software-programmering og utvikling av digitale produkter.

Gapet mellom tilbud og etterspørsel øker proporsjonalt med den raske digitaliseringen i alle deler av samfunnet i alle land. I 2030 anslås det at det på verdensbasis vil være rundt 85,2 millioner arbeidsplasser som ikke er besatt på grunn av manglende tech-kompetanse.

Den forretningsmessige effekten av underskuddet på teknologer er beregnet til et tap av årlige inntekter på $8.4 billioner i 2030. Det er altså snakk om over 8 026 milliarder kroner. Dette tilsvarer over 5 ganger størrelsen på det norske statsbudsjettet for 2022.

Gapet mellom tilbud og etterspørsel har endret en hel industri

Etter pandemien hvor de fleste kunnskapsarbeidere jobbet på hjemmekontor, har vi blitt komfortable med å samhandle på digitalt. Det betyr at hvem som helst kan jobbe fra hvor som helst med hvem som helst, forutsatt at de har tilgang til internett.

Arbeidsmarkedet for teknologer og digitale hoder har derigjennom blitt globalt.

Dette har endret konkurransebildet dramatisk. Ikke bare jaktes tech-talentene av selskaper utenfor landegrensene våre, men det er også med på å drive opp lønningene for gode teknologer med spisskompetanse.

I dette landskapet finnes det både utfordringer og muligheter. Digitale ferdigheter har blitt helt sentral kunnskap, og innen digital produktutvikling er det å utvikle talenter viktigere enn noen gang.

Hvordan kan du håndtere mangelen på digital kompetanse i ditt selskap?


Sjekkliste for outsourcing av digital produktutvikling og software-programmering

Det finnes flere muligheter å håndtere manglende digitale ferdigheter internt i selskapet, og ofte er det en kombinasjon av flere tiltak som gir best resultat.

Nøye vurderinger av hvem du ansetter er sentralt.Vurderinger av faktiske ferdigheter og ikke utelukkende formell utdanning kan lønne seg. Mange programmerere er selvlærte eller har lang erfaring med tech-arbeid, uten at formalkompetansen i form av et vitnemål er på plass.

Opplæring og videreutdanning av de folka du allerede har, kan være med på å tette kompetansegapet i selskapet. Det er helt avgjørende å jobbe aktivt med å holde på de flinke folka du allerede har. Forskning viser at dette er langt viktigere enn fete bonuser. Her er selskapskultur og tilrettelegging slik at den enkelte opplever både personlig og faglig utvikling helt sentralt.

hvordan kan du bidra med   heve den digitale kompetansen utenfor eget selskap

Hvordan kan du bidra med å heve den digitale kompetansen utenfor eget selskap?

Utdanningsinstitusjonene klarer ikke å holde tritt med markedets behov for medarbeidere med digitale ferdigheter. Samlet i Norden utdannes det i dag rundt 5 000 ingeniører per år. Det anslås at Norge vil mangle 10 000 teknologer i 2030.

Selskaper som er bra på teknologi, for eksempel digitale produktselskaper, kan bidra med kompetanseheving gjennom samarbeid på tvers av bransjer. Ved å tilby informasjon, inspirere unge mennesker til å velge teknologiske studieretninger, samarbeide med universiteter og utdanningsinstitusjoner og tilby internships, skapet et fokus på å dyrke fram morgendagens talenter.

Legger du til rette for denne typen kontinuerlig utvikling og læring og får tak i talentene som er nysgjerrige og raskt lærer seg nye ferdigheter, og hvis du i tillegg fokuserer på å skape en god arbeidskultur, vil det bidra til å skape et konkurransefortrinn for deg.

Hold deg oppdatert!

Få de nyeste artiklene fra 99x i innboksen din.