Hvordan sikrer Winning Product-modellen kvalitet i tjenestene til 99x

Verden er i endring og vi er alle del av en digitaliseringsreise som mangler sidestykke i historien.

Vi løser flere og flere av problemene våre med teknologi, og stadig nye digitale produkter som gjør hverdagen enklere for oss blir tilgjengelige.


Kunsten å skape digitale produkter som er lykkes i markedet

Å skape og å videreutvikle digitale løsninger som skiller seg ut i et mettet eller helt nytt marked, er en kunst som handler om å jobbe systematisk med langt flere fagområder enn bare softwareutvikling.

Selv innen den den rene softwareutviklingen av produktuviklingen er fagspesialiseringene mer og mer spisset. For å skape et digitalt produkt som gir best mulig brukeropplevelse, må du ha tilgang på spesialister og eksperter innen alt fra UX til big data, mikrotjenestearkitektur og maskinlæring.

I tillegg kommer behovet for etablering og oppfølging av alt fra kundeservice til teknisk support og markedsføring. Du må vite hvem kundene dine er og hvilke problemer produktet ditt løser for dem, og du må la kundene dine få vite at produktet ditt finnes og gjøre det enkelt både å anskaffe og bruke.


hvordan kan du sikre deg at nettopp ditt digitale produkt lykkes


Hvordan kan du sikre deg at nettopp ditt digitale produkt lykkes?

For å lykkes med utviklingen av de digitale produktene dine, er det viktig å ha en systematisk modell for produktutvikling som du kan støtte deg til. Ideelt sett opererer modellen du velger deg på mange nivåer og tar hensyn til alle deler og stadier av produktutviklingssyklusen fra idé til modent produkt.

En slik modell gir deg tydelige retningslinjer for hva du må fokusere på til hvilket tidspunkt, avhengig av hvilket stadie produktutviklingsprosjektet ditt er på. Det gir deg et tydelig kart å jobbe etter slik at ingen deler glemmes og ting gjennomføres i riktig rekkefølge med nødvendig kvalitet.


Winning Product (Det ultimate rammeverket for digital produktutvikling)

Produktsyklus og product mindset står i fokus

Ved å sette målgruppens behov og produktet som skal skapes i sentrum, sikres det at riktig fokus er satt allerede fra idéstadiet av et nytt digitalt produkt.


hva skiller 99x modell winning product fra andre produktutviklingsmodeller


Hva skiller 99x’ modell Winning Product fra andre produktutviklingsmodeller?

Winning Product er 99x’ egenutviklede modell for digital produktutvikling som vi har jobbet oss fram til gjennom mange års erfaring med produktutvikling.

I denne modellen har kombinert anerkjente teorier for digital produktutvikling med all vår læring fra over 150 digitale produktlanseringer gjennom de siste to tiårene. Vi beskriver hvilke verktøy som har vist seg å være mest effektive for å løse ulike oppgaver basert på beste praksis. Vi vet at våre erfaringer er verdifulle, og ved å systematisere dem og bruke dem aktivt sørger vi for at kunnskapen blir ivaretatt og kommer våre kunder til gode. Det sikrer høy kvalitet i leveransene våre, og øker sannsynligheten for at ditt digitale produkt skal lykkes i markedet.

I 99x tror vi på å dele åpent med omverdenen. Vi har derfor også laget et eget utdanningsløp med sertifisering slik at hvem som helst med relevant bakgrunn kan lære metodikken vår. Gjennom dette håper vi å kunne bidra til et høyere kunnskapsnivå blant morgendagens produktutviklere og produkteiere.


Kvalitet står i høysetet når vi jobber med produktutvikling

99x er opptatt av å levere kvalitet, og den helhetlige Winning Product-modellen gjør at vi kan jobbe målrettet med kvalitet i alle deler av produktsyklusen. Modellen sikrer at vi har fokus på riktige ting til riktige tid, og at produktet videreutvikles eller tas ut av markedet når tiden er kommet for å bevege seg inn i en ny produktsyklus.

At vi jobber systematisk på de ulike trinnene i produktsyklusen, gjør at vi sikrer kvalitet i leveransene våre og maksimerer verdi for deg som kunde.


10 grunner til å velge 99x som din partner for digital produktutvikling

Hold deg oppdatert!

Få de nyeste artiklene fra 99x i innboksen din.