Hvordan utnytte tidssoneforskjeller ved offshoring/outsourcing for å redusere time-to-market

Har du tenkt på at det å jobbe med team i forskjellige tidssoner kan gi deg en enorm fordel i forhold til hvor raskt du kan utvikle de digitale produktene dine?


Globalisering av arbeidsmarkedet

Innen IT-bransjen har det vært vanlig med outsourcing av softwareutvikling i noen tiår, men under Covid-pandemien skjøt globaliseringen av arbeidsmarkedet virkelig fart. Distribuerte team som jobber tett sammen men sitter på forskjellige steder, i forskjellige land og verdensdeler, har blitt mer regelen enn unntaket.

Å jobbe på tvers av tidssoner kan oppfattes som en ulempe, men ved å lage gode arbeidsprosesser, kan ulempen snus til en fordel.

Å ha team sittende i forskjellige tidssoner, gjør det mulig å jobbe på helt andre måter enn tidligere. For deg som jobber med utvikling av digitale produkter, muliggjør det svært rask utvikling, eksempelvis ved at et team som sitter i en annen tidssone enn hovedutviklerne gjør testing og kvalitetssikring i sin tidssone slik at alt er ferdig testet, dokumentert og klart når utviklerne kommer på jobb om morgenen.


teknologiutviklingen og endret brukeradferd


Teknologiutviklingen og endret brukeradferd stiller krav til stadig raskere sykluser i produktutviklingen

Teknologiutviklingen er eksponensiell, og release av ny funksjonalitet i digitale produkter skjer raskere og raskere for å møte brukernes forventninger.

Dette henger tett sammen med lean tilnærming til produktutvikling med et kontinuerlig forbedrings-mindset der målet er å fortløpende gjøre forbedringer i produktet og ha raske release-sykluser for ny funksjonalitet.

De største tech-gigantene tilgjengeliggjør gjerne ny funksjonalitet flere ganger i døgnet.


FTS – follow the sun

FTS – follow the sun, er en måte å jobbe på hvor arbeidet som skal gjennomføres “følger sola”. Med denne modellen organiseres arbeidet på en sånn måte at team jobber i to eller tre tidssoner hvor arbeidsdagen ideelt sett overlapper. Når ett team avslutter arbeidsdagen sin, begynner det neste teamet sin arbeidsdag.

Målet er å skape en 24-timers arbeidsflyt der arbeidet som skal gjøres overleveres fra team til team. Resultatet er døgnkontinuerlig produktutviklingen som møter markedsbehovene og gir et konkurransemessig fortrinn. Teammedlemmene erfarer at det blir gjort store framskritt fra de går hjem for dagen til de kommer på jobb igjen dagen etter.


fordeler med fts modellen


Fordeler med FTS-modellen

FTS som arbeidsmåte har potensiale til å øke den totale utviklingstiden teamene dine har fra 8 timer om dagen i én tidssone, til 24 timer i tre tidssoner.

Dette øker farten på produktutviklingen betydelig, og kan potensielt redusere time-to-market for produktet ditt med så mye som 67%.

I et konkurranseutsatt marked hvor time-to-market for ny funksjonalitet i SaaS-løsninger er en viktig suksessfaktor, blir denne måten å jobbe på sentral for å lykkes.


Hvordan lykkes med FTS?

Hvis du ønsker å implementere follow-the-sun modellen er det viktig at teamene onsite og offsite, er godt organisert.

Alt som blir gjort av ett team må være godt dokumentert og gjennomført på enklest mulig måte slik at neste team kan plukke opp oppgavene og fortsette. Koden som skrives må være “ren” og tillate integrasjon med videre utvikling.

Overleveringen til neste team må koordineres og følge en fast prosess slik at alle til enhver tid vet hvor i prosjektet de er og hva som skal gjøres for å drive prosjektet videre.

Med et kontinuerlig forbedrings-mindset er det mulig å dra nytte av partnere for outsouring som har utviklings-huber i forskjellige tidssoner. Det gjør time-to-market for produktet ditt kortere, og gir deg konkurransemessige fortrinn.

Interessert i å utforske Follow the Sun? 99x har utviklingssentre på flere kontinenter, og vi diskuterer gjerne mulighetene med deg!

Hold deg oppdatert!

Få de nyeste artiklene fra 99x i innboksen din.