Nysgjerrig på hvilke outsourcing-tjenester 99x kan hjelpe deg med?

Outsourcing av software-tjenester er ofte forbundet med lav-nivå programmering og at de repetitive og “kjedelige” oppgavene settes ut til outsourcingspartneren.

Hos 99x tenker vi annerledes.

Vi er ikke bare en leverandør av programmerere.

Vi er din partner i samskapingen av digitale produkter som vinner i markedet.

Vi hjelper våre kunder gjennom alle stegene i den digitale produktutviklingsreisen, og tjenestene våre dekker alle fagområdene tilknyttet utviklingen og videreutviklingen av digitale produkter. Det inkluderer konseptualisering, valg av teknisk arkitektur, tech-stack, skystrategier, forretningssmart bruk av big data, UX og UI, Proof of Concepts (PoCs), og business-analytikere bidrar i G2M-arbeidet.

Vi jobber på strategisk, taktisk og operativt nivå med produktutviklingen, og vi har en sterk lærings- og delingskultur som gjør at vi ligger helt i front av den teknologiske utviklingen. Dette kommer våre kunder til gode både i arbeidet vi utfører, men også i kompetanseoverføringen og - utviklingen av kundens egne onsite medarbeidere.


fullstack utvikling


Fullstack utvikling

Programmererne våre har et mangfoldig sett med fullstack-ferdigheter.

Vi har fokus på å tilpasse oss nye endringer og benytter de språkene og rammene som er sentrale i fullstack-utvikling, slik som HTML/CSS, JavaScript, forskjellige web- og mobilrammeverk og skybasert infrastruktur.

Vi har tro på at en utvikler som kan jobbe med ende-til-ende applikasjonsutvikling og har kontroll på både klient, server og database, er i besittelse av en teknisk dybde som ikke bare øker produktiviteten, men også kvaliteten.

Det gir bedre resultater og løsninger som er mer pålitelige.

Skyløsning

Vi har implementert skyløsninger mange ganger, og vi bygger robuste og skalerbare løsninger for kundene våre.

Skyplattformen er utgangspunktet for å tenke nytt og identifiserer den riktige kombinasjonen av skytjenester og programvareteknologi.

Samtidig sørger vi for at løsningsarkitekturen holdes elegant og ukomplisert.

Begrepett “serverless” er ikke bare et buzzord for oss; vi leverer høy forretningsverdi gjennom en dyp forståelse av styrkene og begrensningene i implementeringene av ulike skyløsninger.


mobilapplikasjoner


Mobilapplikasjoner

99x har mange års erfaring med utvikling og realisering av markedsledende mobilapplikasjoner.

Vi gjør eksisterende plattformer tilgjengelige på mobil, utvikler native mobilapplikasjoner for IOS og Android eller benytter kryssplattformer og hybridapper.

Målet er å skape engasjerende mobilopplevelser som begeistrer brukerne uansett teknologivalg.

Blockchain

Blockchain er en måte å overføre informasjon på som gir optimalt personvern, og gjennom “zero knowledge proofs” jobber vi med neste generasjon blokkjeder som gir optimal sikkerhet i transaksjoner.

Offentlige blokkjeder er å foretrekke framfor private blokkjeder, og gjennom en årrekke med forskning og utprøving har vi funnet gode måter å håndtere kostnader og personvernutfordringer på, slik at de offentlige blokkjedene kan brukes i forretningsapplikasjoner.

99x har erfaring med utvikling og bruk av blokkjede innen domener som handler om alt fra logistiske forsyningskjeder og offentlige tjenester til innholdskuratering, og vi er med på å skape nye muligheter innen informasjonsutveksling.


maskinl ring


Maskinlæring

Med et sterkt team av eksperter på maskinlæring med erfaring innen flere domener av maskinlæring og AI, driver vi maskinintelligensprosjekter som maksimerer forretningsverdien.

I tillegg er teamet vårt høyt kvalifisert og prosessorientert, med forskningsferdigheter som gjør at vi ligger helt i front på dette fagfeltet.

Brukeropplevelse

Våre spesialister er eksperter på å lage engasjerende, interaktive opplevelser, og bygger intuitive, helhetlige løsninger som begeistrer.

Vi skaper unike brukeropplevelser for kunder gjennom å identifisere brukergrupper, definere behov og mål, utføre testing og prototyping.

Når prototypen er laget, tester vi den ut på tidlig-brukere, og tilpasser kundereisen til markedsbehovet. På den måten, gjennom hypotese, testing, tilbakemelding, justering og ny testing, analyserer vi direkte og indirekte hva som fungerer og hva som er mindre funksjonelt både i nye og eksisterende digitale produkter.

I 99x lærer og tilpasser vi oss de hurtige endringene

Teamene til 99x er konstant i utvikling, og medarbeiderne våre er fremoverlente, teknologinysgjerrige mennesker som hele tiden er på utkikk etter nye verktøy, programmeringsspråk og rammeverk som kan brukes i den digitale produktutviklingen.

Vi har en kultur som oppfordrer til læring gjennom å prøve ut nye ting og dele dette på interne plattformer. Vi er stolte av vår “learning-by-doing” kultur der det er lov å prøve og feile i trygge miljøer, og tror på at dette gir oss et fortrinn i utviklingen av kompetansen vår på alle fagfelt.

Er du nysgjerrig på hvilke tjenester vi kan hjelpe deg med, så ikke nøl med å ta kontakt!


10 grunner til å velge 99x som din partner for digital produktutvikling

Hold deg oppdatert!

Få de nyeste artiklene fra 99x i innboksen din.