Tynget av teknisk gjeld? Slik kommer du ut av gjeldsknipa

Utdatert teknologi og manglende oppdateringer. Tungvint eller umulig å lansere nye tjenester og svare på kundenes behov. Det er noen av følgene av teknisk gjeld. Men det finnes håp – vi kan hjelpe deg ut av gjeldsknipa.

Teknisk gjeld kjennetegnes av gamle, rigide systemer, som gjerne går på egne, dedikerte servere, ofte i eget datarom. Mange omtaler det som legacy-systemer. Det er en god beskrivelse. Det er bedriftens teknologiske arv som er oppsamlet gjennom mange år.

Teknisk gjeld er blitt aktualisert under koronapandemien. I praksis måtte mange bedrifter fra en dag i mars 2020 til neste digitalisere prosesser og tjenester. Det måtte gjøres både for at de ansatte skulle få gjort arbeidet sitt fra hjemmekontor og for at kundene skulle få tilgang på produkter og tjenester.

For mange virksomheter ble dette begrenset og komplisert av gamle systemer, og mange bedrifter har både tapt produksjon og omsetning. For de mest alvorlig gjeldstyngede har det medført at de har måtte stenge ned midlertidig eller er gått konkurs. Teknisk gjeld kan være like alvorlig som finansiell gjeld.

Ved hjelp fra 99x fikk Compello sanert teknisk gjeld og flyttet sine IT-løsninger over på en moderne skyplattform. Les mer om hvordan 99x hjelper Compello her.

Unngå å løse gjeldskrisen med ny teknisk gjeld

Det er mulig å komme seg unna teknisk gjeld. Man kan eksempelvis bruke noen av de mange lettbente skytjenestene, eksempelvis booking-, betalings-, bestillings- eller leveringsløsninger. Problemet med slike ad hoc-løsninger er at de ofte kommer på utsiden av forretningssystemene uten å bli integrert med dem. Det gir mange ulemper, for eksempel:

  • Kunder bestiller varer uten at det er kobling mot lagerbeholdningen. Resultat: Kunden kan kjøpe vare som ikke kan leveres på lang tid. Og lagerbeholdningen blir ikke oppdatert i forretningssystemet.
  • Bookingen skiller ikke mellom VIP-kunder og tilfeldig drop-in-kunder. Man får ikke brukt klippe-, års- eller gavekort. Resultat: Manglende innsikt i kundemassen, dårlig kundeservice og kundefrafall.
  • Ansatte som må sitte spredt og på hjemmekontor mister tilgang til informasjon, systemer og har få muligheter til godt samarbeid med kollegene. Resultat: Produktiviteten faller, dårlig kundeservice, lav ordreinngang samt tilfang av nye kunder. Sluttresultatet er lavere omsetning.

Å løse disse problemene ved hjelp av midlertidige (sky)tjenester, er som å ta opp nye forbrukslån for å betale ned på andre lån og kredittkort. Den tekniske gjelden bare vokser.

Det er gjort flere undersøkelser av teknisk gjeld i norske selskaper. I én undersøkelse svarte over halvparten av de spurte at hele eller vesentlige deler av deres systemportefølje var foreldet. Flere rapporterte om gamle systemer og opplever problemer og hyppige feil på grunn av utdaterte eller usupporterte løsninger.


To måter å sanere teknisk gjeld på

Stilt overfor teknisk gjeld, har man to valg:

  1. Man kan erstatte de gamle forretningssystemene med moderne skyløsninger.
  2. Man kan integrere de nye (sky)tjenestene med de gamle systemene slik at data og informasjon utveksles.

Begge deler er tidkrevende og krever ofte ekstra ressurser. De gamle systemene må være operative samtidig som nye systemer eller tjenester utvikles parallelt. Det krever vanligvis tilgang på IT-folk med annen kompetanse enn den man har i hus. Og det krever også flere folk over en kort periode, som det er både kostbart og tidkrevende å få ansatt.

Uansett om man velger den ene eller andre løsningen, krever det tilgang på kompetente IT-ressurser, det være seg utviklere, arkitekter eller dataanalyseeksperter.

Vi i 99x har bygd opp et teknologi- og kompetanseselskap med hovedkontor i Colombo på Sri Lanka. Her har vi nesten 400 utviklere, prosjektledere, IT-arkitekter, UX- og AI-eksperter med mer. I 15 år har 99X hjulpet norske virksomheter med programvare- og systemutvikling og bidratt til å sanere teknisk gjeld hos våre kunder. Vi ser på oss selv som en forlengelse av våre kunders utviklingsteam.

For å sikre kvalitet i leveransene har 99X utviklet en «Winning Product»-metodikk som sikrer at tjenestene som lanseres er brukervennlige, effektive, skalerbare og kraftfulle.


Dette kjennetegner teknisk gjeld:

  • Manglende tilgang på kompetanse. Du får ingen nyutdannede til gammel teknologi.
  • Dårlig kodekvalitet, ufullstendig kode, komplisert kode og/eller utdøende kodespråk
  • Spagetti-integrasjoner
  • Manglende oppgraderinger og vedlikeholdsetterslep
  • Personavhengighet. Det er bare noen få personer hos den ene leverandøren som kan løsningen eller det er bare noen få personer i din bedrift som kan løsningen.

Resultatet er dårlig kundeservice, lav produktivitet, misfornøyde ansatte, redusert konkurransekraft. Alt dette synes i regnskapene med fallende omsetning og små driftsmarginer eller negative tall. Men det er mulig å sanere gjelden.


Her kan du lese om hvordan vi har hjulpet noen av våre kunder.


Her kan du lese om våre løsninger.


Avtal et møte med oss for å vite mer om hvordan 99x kan hjelpe med å utvikle moderne og gode IT-løsninger.

Hold deg oppdatert!

Få de nyeste artiklene fra 99x i innboksen din.